7 år siden en av historiens mest brutale terroraksjoner.

Ettervirkningene preger fortsatt Beslan

Det er nå 7 år siden Beslan ble utsatt for en av historiens mest brutale terroraksjoner.
Om morgenen den 1. september 2004 tok en gruppe terrorister over 1100 mennesker, flesteparten kvinner og barn, som gisler ved Skole nr. 1, Beslans beste barneskole.
Gisseldramaet fikk en blodig avslutning den tredje dagen. 333 mennesker, hvorav 186 barn, ble drept under terroraksjonen. Byen preges fortsatt av traumer, skyldfølelse og sorg.

Erika Fatland har i seks år studert ettervirkningene av terrorangrepet. I den nye boka hennes, Englebyen. Historier fra Beslan, møter vi de overlevende og etterlatte på nært hold, og gjennom dem blir vi kjent med et helt, lite samfunn. Fatland gir oss fortellingen om et samfunn som er blitt endret for alltid. Hva skjer når alle journalistene har dratt hjem? Hvordan er det mulig å leve videre etter en slik katastrofe? Hvilke ettervirkninger får en slik dramatisk og voldelig hendelse på sikt i et relativt lite lokalsamfunn? Og hva skjedde egentlig den 3. september 2004? Mye er fremdeles uklart.

Hilsen Informasjonsavdelingen Cappelen Damm

Kontaktperson i forlaget:
Tone Hansen (
tone.hansen@cappelendamm.no), Tel 47 21617583, Mob 47 92435573

 

Tags:

Multimedia

Multimedia