Aktuell bok om ytterliggående høyrekrefter i Europa kommer i november

Skal ytterliggående høyrekrefter fortsatt betraktes som et randsonefenomen, eller står de sterkere i Europa enn på mange år? Dette er spørsmålet den svenske journalisten, spaltisten og forfatteren Lisa Bjurwald (født 1978) tar for seg i sin bok «Europas skam – rasister på frammarsj».

I boken oppsøker Bjurwald fremmedfiendtlige partier over hele kontinentet; fra vårt hjemlige Norden til Italia, via Øst-Europa, Nederland og Storbritannia. Over hele Europa tegner det samme bildet seg: Hatet for de fremmede lever videre i god behold, selv om man flere steder har valgt seg ulike fiender å peke på. I Tyskland møter forfatteren aktivister som omtaler Islam som «et virus som må bekjempes» - i  Tsjekkia møter hun krefter som vil jage rom-folket ut av landet.

Bjurwald passer også på å stille spørsmål ved miljøer som tradisjonelt har vært ansett som tolerante, blant annet også partier på venstresiden – der Israel-hatet for enkelte har utviklet seg til jødehat, i følge forfatteren. Effektivt og konsekvent går hun således i strupen på alle former for rasisme og fremmedfiendtlighet, og argumenterer for at mennesker i Europa nå må samle seg og danne en bred front mot hatet – uansett hvor eller i hvilken form det opptrer. Det største faren ved disse partien er, i følge forfatter Lisa Bjurwald, ikke nødvendigvis at de står i fare for å få formell makt – men at de med sin ytterliggående retorikk bidrar til å etablere nye definisjoner og virkelighetsoppfatninger i den offentlige debatten, og dermed påvirker de andre, etablerte partiene i negativ retning.

Bjurwald debuterte i 2009 med boken «God dag, kampsyster!» (skrevet sammen med journalisten Maria Blomquist), om kvinner i høyreekstreme miljøer. Bjurwald har ellers bakgrunn fra det antirasistiske tidsskriftet Expo, der den kjente forfatteren Stieg Larsson arbeidet i en årrekke. Bjurwald har i flere år metodisk avdekket og ført oversikt over de ytterliggående høyrepartiene i Europa. Det er nettopp dette arbeidet som danner grunnlaget for boken «Europas skam», som kommer i november på norsk.

Kontaktperson: Forlagssjef Ida Berntsen, 90036060

Med vennlig hilsen:
Informasjonssjef Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247

 

Tags: