Bok om og med Kristin Halvorsen

SV-leder Kristin Halvorsen og politisk journalist Lilla Sølhusvik samarbeider nå om en bok om Halvorsens politiske liv, med særlig vekt på det rødgrønne regjeringsprosjektet. Bokprosjektet vil i være i arbeid en god stund fremover og endelig utgivelsestidspunkt er ikke satt.

Kontaktpersoner i forlaget
Anders Heger, 90 68 70 18
Ida Berntsen, 90 03 60 60

(Foto kan benyttes fritt. Foto: Fredrik Arff)

Men vennlig hilsen:
Informasjonssjef Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247

Tags:

Multimedia

Multimedia