Cappelen Damm kjøper Høyskoleforlaget

Høyskoleforlaget, som holder til i Kristiansand, er blant de sentrale fag- og lærebokforlagene i Norge. Forlaget har et særlig fokus på helse- og sosialfag, førskole- og allmennlærerutdanning, humaniora, natur-, og samfunnsfag samt journalistikk- og mediefag. Høyskoleforlaget har 13 medarbeidere, knyttet til redaksjon, salg og marked og vil i 2011 nå en omsetning på i overkant av 20 millioner kroner. Forlaget har utviklet en solid prosjektportefølje med et stort nettverk av forfattere fra hele landet.

Redaksjonelt og markedsmessig kompletterer Høyskoleforlaget og Cappelen Damm Akademisk hverandre på en god måte.

-Den bredde og de muligheter vi får gjennom sammenslåingen, vil styrke forvaltningen av forfatternes rettigheter på alle plan. Sammenslåingen vil gi større slagkraft i markedet, sier Anders Skogvold, direktør for Cappelen Damm undervisning.

-Det er først og fremst for å møte den digitale utviklingen at Høyskoleforlaget ønsker samarbeid med en stor aktør med kapital og teknologi til å videreutvikle forlaget, sier forlagssjef i Høyskoleforlaget Norunn Tveiten Benestad.

Høyskoleforlaget vil videre drives som en parallell avdeling til Cappelen Damm Akademisk. Avdelingen vil fortsatt være lokalisert i Kristiansand og ledes av nåværende forlagssjef Norunn Tveiten Benestad.

-Cappelen Damm har demonstrert sterk vilje og evne til utvikling og vekst i forlagsbransjen og har en klar ambisjon om å vokse innenfor universitets- og høyskolemarkedet. Med oppkjøpet av Høyskoleforlaget etablerer Cappelen Damm en ny og spennende plattform for videre utvikling av et utgivelsesområde i god vekst, sier Tom Harald Jenssen, konsernsjef i Cappelen Damm.

Avtalen er gjort med forbehold om myndighetenes godkjennelse. Etter tilsagn fra Konkurransetilsynet vil Høyskoleforlaget skifte navn til Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Kontaktperson:

Anders Skogvold, direktør for undervisningslitteratur i Cappelen Damm.
Mobil +47 905 53 411.

Norunn Tveiten Benestad, Adm.dir./forlagssjef i Høyskoleforlaget.
Mobil +47 404 08 274.

Hilsen Informasjonsavdelingen Cappelen Damm

Kontaktperson i forlaget:
Tone Hansen (
tone.hansen@cappelendamm.no), Tel 47 21617583, Mob 47 92435573

Tags: