Filosof Henrik Syse lanserer boken Noe å tro på og mottar Bibelprisen 2011

Cappelen Damm inviterer i samarbeid med Bibelselskapet til boklansering og prisutdeling. Arrangementet finner sted i Fagerborg kirke ved Stensparken, onsdag 2. november kl. 09.30. Henrik Syse presenterer sin bok "Noe å tro på" og vil bli tildelt "Bibelprisen 2011" for sin innsats med å fremheve bibelske verdier i samfunnsdebatten og for sitt tydelige og entusiastiske engasjement for søndagsskolen.

Mange er på søken etter noe å tro på, og i dagens samfunn kan vi velge og vrake mellom varianter av alt fra kristendom, islam, buddhisme til engler. Samtidig er det mange som mener at det ikke er plass til religiøs tro i vår tid. I dette motsetningsfylte landskapet forsøker Henrik Syse å rydde og sortere, og tar leseren med på en åpen samtale om tro. Selv mener han at religiøs tro gir mening og fyller et viktig rom i vårt moderne samfunn, og at troen gir forankring i en tid med sterke vinder og raske omskiftninger. Et bevisst forhold til vår egen trostradisjon åpner også for en forståelse av andre menneskers tro og livssyn.

Som filosof har Henrik Syse særlig arbeidet med etikk. Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og en ettertraktet foredragsholder. Han har tidligere skrevet blant annet Måtehold i grådighetens tid.

Kontaktinfo Henrik Syse: Mobil 93062567 / hsyse@online.no

Ta kontakt for mer informasjon.
Anne Østgaard: anne.ostgaard@cappelendamm.no / mobil 971 64 649

 

Tags: