Frankrike viser interesse for norsk bok om islamfiendtlige miljøer på nettet.

Gjennom bruk av en rekke konkrete eksempler, tegner Øyvind Strømmen i boken Det mørke nettet et sammensatt, men tydelig bilde av det anti-islamske Europa. Nå skal boken oversettes til fransk. 

Øyvind Strømmen har i en årrekke fulgt med på høyreekstremistiske nettdebattanter. I november ga han ut boken Det mørke nettet på Cappelen Damm, en bok som umiddelbart fikk mye oppmerksomhet. Han redegjør der for det ideologiske utgangspunktet for terroraksjonen, med særlig vekt på såkalt kontrajihadisme, internettradikalisering og paralleller til islamisme. Et av de mest sentrale poengene for aktørene i dette miljøet, er frykten for at deler av Europas innvandrerbefolkning i virkeligheten er agenter for en mye større og skumlere plan; et fremtidig Eurabia, der ikke-vestlige innvandrere er i flertall i Europa, og gradvis søker å erstatte vestlig sivilisasjon og kultur med muslimsk ensretting og ufrihet. 
 
Strømmens bok er nå kjøpt opp av det franske forlaget Actes Sud og vil i løpet av våren lanseres på det franske markedet. Den franske forleggeren Martina Wachendorff kan fortelle at hun er imponert over boken og Strømmens kunnskap. - Boken er en brilliant analyse av et meget viktig tema. For oss er dette en svært politisk bok som vi håper kan åpne øynene til mange europeiske lesere. På våre utgivelseslister har vi blant annet Naomi Klein og Stig Larsson. Larsson kjempet jo hele sitt liv mot høyreradikale. Strømmens bok passer derfor meget godt inn i vår portefølje og vi håper å få lansert den i april, før presidentvalget.

-Det er vanskelig å komme inn på det franske markedet. Det er derfor ekstra flott å få Strømmens bok inn på et så velrennomert forlag som Actes Sud. Holdningene og hatet som kom til syne i Oslo og på Utøya 22. juli er i følge Strømmen langt fra unike, og kan spores tilbake både til vår egen fortid og til høyreekstreme partier og bevegelser over hele Europa. Dette er derfor en bok som nok er meget interessant også for andre europeiske land. Utenlandske medier har allerede viet den stor oppmerksomhet og Strømmen er blant annet nylig blitt intervjuet av BBC, forteller Ingvild Haugland fra Cappelen Damm Agency.

Hilsen Informasjonsavdelingen Cappelen Damm

Kontaktperson i forlaget:
Tone Hansen (
tone.hansen@cappelendamm.no), Tel 47 21617583, Mob 47 92435573

 

Tags:

Multimedia

Multimedia