Litteraturens selvtilstrekkelighet?

Hva er egentlig det vi kaller fellesskap? Har fellesskap mellom mennesker kvaliteter som er på høyde med litterære og kunstneriske opplevelser? Slike spørsmål utforskes i Freddy Fjellheims nye essaybok.

Freddy Fjellheim: Fellesskapets kunst. Bastardium.
”Kampen mellom friske og syke” er tittelen på åpningskapittelet. Det tar utgangspunkt i sykdommen ME, eller Kronisk utmattelsessyndrom, men kommer vel så mye til å handle om vårt menneskebilde i klimakrisens tid. Det omfattende essayet gir presise beskrivelser av hverdagsspråkets sosiopatologi og menneskers absolutte selvgodhet, ikke å forglemme det forfatteren kaller ”håpets kalamiteter”.
Fjellheim har i offentligheten argumentert for diktet som fremtidens litterære sjanger. I denne samlingen får dikt fra sanskrit via Lukrets til Einar Økland en fremtredende plass. Gjennom sin særegne skrivemåte inviterer Fellesskapets kunst til en større langsomhet både i lesning og erfaring. En ikke helt ordinær fotnotesekvens og typografiske spill inngår som viktige deler av et bastardium.

Det være seg påpekninger av mediespråkets naturødeleggelser, velstands-Norges behandling av barn og gamle, fordommene mot uføretrygdede og litteraturens selvtilstrekkelighet; alt behandlet med den akutte bevisstheten om en økokrise som også er en kulturkrise.

Hovedandelen av stoffet i denne boken er nyskrevet, mens flere essays og artikler har vært trykket i andre versjoner bl.a. i Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen, Samtiden og Vagant.

Kr 369

Freddy Fjellheim, f.1957, har som essayist, lyriker og litteraturkritiker frontet forfatterstandens samfunnsengasjement. I hans forfatterskap er økologiske perspektiver utgangspunkt for en kritisk undersøkelse av vårt menneskebilde.  

freddy.fjellheim@online.no

 

          

Ta kontakt for mer informasjon
Inger Skarre
inger.skarre@cappelendamm.no. 21 61 75 82 eller 988 21 642

Multimedia

Multimedia