Minner om lansering av Paal-André Grinderuds bok EN MOR VED NAVN WANDA

Velkommen til lansering i morgen, onsdag 15. juni kl. 11.00 i Cappelen Damms lokaler, Akersgt 47/49 (tidl. Dagbladet)!

Med boken En mor ved navn Wanda takker Paal-André Grinderud for seg i det offentlige rom. Etter 20 år på landeveien, der forebyggende arbeid for barn og unge har stått i fokus, ønsker han å gå opp nye stier. Kjenner vi ham rett vil han også vie fuglene under himmelen og universets mange hemmeligheter oppmerksomhet. Bokens hovedbudskap er forsoning og tilgivelse. 80 % av inntektene fra boksalget skal fordeles mellom medmennesker som trenger det. Dette er kontraktfestet.

Les Knut Olav Åmås kommentar til boken, om å tenke med hjertet:

http://mobil.aftenposten.no/a.mob?i=4144216&p=aftenposten

Ta kontakt for mer informasjon.
Anne Østgaard: anne.ostgaard@cappelendamm.no / mobil 971 64 649

 

Tags: