NORDENS MEST OMFATTENDE FORNAVNLEKSIKON LANSERES MED  HELE 10 001 NAVN!

Professor og navneforsker Gulbrand Alhaug står bak det mest omfattende navnleksikon som noen gang er utgitt  her i landet og i Norden forøvrig: 10 001 navn - Norsk fornavnleksikon. I tillegg til de mest brukte, sjeldneste og rareste norske navn, inneholder leksikonet også de mest vanlige muslimske navn i Norge i dag. Dette er gefundenes Fressen for alle vordende foreldre som skal finne navn til poden. Her er det nok å ta av!

Fornavnet følger deg fra fødsel til grav og blir en uløselig del av din identitet. Det er derfor ikke uvesentlig hva navn betyr og står for. Dette oppslagsverket gir solid informasjon om navn: hva de betyr og hvor de stammer fra, ulike skrivemåter og navnevarianter, hvor ofte navnene opptrer, om populariteten er stigende eller synkende. Det vises til kjente personer som har hatt navnet og kan ha påvirket bruken, og iblant også hvem som var det første med et gitt navn i Norge. Boka inneholder dessuten mye interessant tilleggsstoff om sjeldne navn, dobbeltnavn, navnetrender, norrøne navn, navnedager og en oversikt som gjør det mulig å skape unike nye navn! Dette er en gullgruve av interessante opplysninger, historiske sveip og snodigheter – en bok å bli opplyst av og en bok å stikke nesa i for å bli der en god stund!
Gulbrand Alhaug er professor i språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han er en av landets fremste navneforskere, og dette er altså det mest omfattende navneleksikonet som er utgitt i Norden. Kr 419,-Kontaktinfo til forfatter: gulbrand.alhaug@hum.uit.no / tlf. 77 64 42 77 

Ta kontakt for mer informasjon.
Anne Østgaard: anne.ostgaard@cappelendamm.no / mobil 971 64 649

 

Tags: