Norske forskere vekker internasjonal oppsikt. ME-gåten mot en løsning. Aktuell bok om kronisk utmattelsessyndrom lanseres i dag.

Den unge journalisten Jørgen Jelstad sitter antagelig med den mest omfattende kunnskapen om den omstridte lidelsen ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyelitt) her i landet. Nå har han skrevet boken De bortgjemte, som spenner fra internasjonal forskning til møte enkeltpersoner som er rammet. Blant dem er hans egen mor, en av de sykeste ME-pasientene i Norge. Samtidig som boken utgis, varsler TV2 at forskere på Haukeland Sykehus vekker internasjonal oppsikt med sine forskningsresultater.  ME-gåten er nærmere en løsning!

De sykeste pasientene som lider av ME ligger i lyd- og lysisolerte rom, med masker for øynene, helt flatt i en seng de aldri er ute av. Mange av dem er ungdommer eller unge voksne, og en stor andel av de sykeste pasientene pleies av sine pårørende i årevis fordi det ikke finnes noe annet tilbud. Jørgen Jelstad tar oss med inn i mange av disse hjemmene, der flertallet opplever å bli mistrodd på grunn av en psykiatrisering av tilstanden. Forfatteren har selv en ME-syk mor, og skriver nært om egne opplevelser. Samtidig skriver han fra norsk og internasjonalt forskningsmiljø og hjelper oss å forstå hva denne mystiske sykdommen er og hvorfor den er omstridt i fagmiljøene.

Jørgen Jelstad (31) er frilansjournalist. Han har vært tilknyttet Dagens Næringsliv, Dagsavisen, VG og Aftenposten og jobber hovedsakelig med featurestoff. Han uttaler: «Det har vært ekstremt mye om ME i mediene de siste årene, og det engasjerer. Jeg møter knapt et menneske som ikke vet hva ME er, eller har hørt noe om ME. Svært ofte ender jeg opp i lange diskusjoner med ukjente mennesker som er nysgjerrige på denne «mystiske sykdommen». Det handler også om helsevesenets manglende evne til å ta seg av pasienter med diagnoser de ikke forstår, og hvordan helsevesenet på mange områder må forholde seg til en pasientmasse som har langt større muligheter enn tidligere til å utdanne seg selv og søke spesialisert kunnskap om sin egen sykdom gjennom Internett. Mitt mål er å øke forståelsen for denne pasientgruppen.»

Kontaktinfo til Jørgen Jelstad: jelstad@gmail.com / Mobil: 99726548

Ta kontakt for mer informasjon.
Anne Østgaard: anne.ostgaard@cappelendamm.no / mobil 971 64 649

 

Tags: