Ny roman av Stig Sæterbakken

Gjennom natten er en mørk fortelling om sorgens og kjærlighetens uransakelige veier

«Sorg kommer i så mange former. Den er som et lys som slås av og på. Den er der, og er uutholdelig, og så forsvinner den, fordi den er uutholdelig, fordi det ikke går an å ha den der hele tiden. Man fylles og tømmes. Tusen ganger om dagen glemte jeg at Ole-Jakob var død. Tusen ganger om dagen husket jeg det plutselig. Begge deler var uutholdelig. Å glemme ham var det verste jeg kunne gjøre. Å huske ham var det verste jeg kunne gjøre. En kulde kom og gikk. Men aldri varme. Det fantes bare kulde og fravær av kulde. Som å stå med ryggen mot havet. Iskalde ankler, hver gang en bølge slo inn. Så rant den vekk. Så kom den tilbake.»
 
Tannlege Karl Meyer opplever sitt livs verste redsel da sønnen, Ole-Jakob, tar sitt eget liv. Det tragiske dødsfallet danner utgangspunktet for en mangetydig og rikt forgrenet roman som stiller grunnleggende spørsmål ved erfaringen. Hva gjør sorg med et menneske? Hvordan leve videre med smerten fra et uoverkommelig tap? Hvor langt kan en mann drives i sin fortvilelse og savnet etter et mistet barn?   

 

Stig Sæterbakken, født i 1966, bosatt på Lillehammer. Han debuterte med diktsamlingen Flytende paraplyer i 1984. Hovedverket hans på 90-tallet er den såkalte S-trilogien, bestående av romanene Siamesisk (1997), Selvbeherskelse (1998) og Sauermugg (1999). Den kom i samlet utgave i 2000 (ny utgave i 2007), og er for tiden under utgivelse på fire språk. Sæterbakkens seneste romaner er utgitt i flere land, deriblant Russland og USA«Styrken i Sæterbakkens forfattarskap er evna han har til å sjå djupt. Djupt i menneskets indre liv, historie, voner, draumar, mørke og sakn." Nora Simonhjell, Morgenbladet

Ta kontakt for mer informasjon
Inger Skarre
inger.skarre@cappelendamm.no. 21 61 75 82 eller 988 21 642

 

Tags:

Multimedia

Multimedia