Nytt fra Cappelen Damm i uke 45 og 46

Mandag 8. lanserer vi Kåre Willochs nye bok Erfaringer for fremtiden, Cappelen Damm-huset, Akersgt. 47/49, kl 10.30. Vi minner også om at Ayaan Hirsi Ali besøker Norge uke 46. Kontakt Ingunn Lindborg 90050247 for å gjøre avtaler med begge.

I denne boken møter vi Kåre Willoch som vi kjenner ham: skarpsynt, gjennomtenkt, og med glimt i øyet. Han evner å gjøre så forskjellige emner som antallet kommuner i Norge og situasjonen i Midtøsten til deler av det samme, altomfattende engasjementet. Her er kapitler om forholdet mellom religion og politikk, antisemittismens årsaker og funksjon i dagens verden, tanker om ledelsesfilosofi og samfunnsansvar, et brennende forsvar for de funksjonshemmedes plass i dagens samfunn og artikler om vår nyere historie. Som alltid vil det finnes lesere som både begeistres og provoseres av hans skarpe penn. Men alle vil bli stimulert av møtet med hans tanker.
Boken Nomade skildrer et eksepsjonelt livsløp. Ayaan Hirsi Ali vokste opp i Somalia, men søkte som voksen asyl i Nederland der hun senere ble valgt inn i parlamentet. Truet på livet flyktet hun videre fra Europa til USA. Hun regnes av mange som en av vår tids modigste intellektuelle. Boken er også et portrett av en familie som blir revet fra hverandre på grunn av kulturkonflikter. Faren fornektet henne fordi hun er en frafallen fra islam, men på hans dødsleie blir de forsonet.

Ayaan Hirsi Ali vil advare det amerikanske samfunnet mot å begå samme feil som hun mener  Europa har gjort, nemlig å undervurdere farene ved islamsk fundamentalisme. Hun hevder islam vanskelig lar seg forene med vestlige verdier, og ser den som en trussel mot demokrati og ytringsfrihet.  For å få til en vellykket integrasjon, fortsetter hun, må vi tørre å stille ubehagelige spørsmål knyttet til emner som sex, vold, penger og religion.

Ta kontakt med:
Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247

 

Multimedia

Multimedia