Tekster skrevet om, i eller med raseri. Cornelius Jakhelln med ny bok

Hvorfor føler jeg så ofte sinne? Kunne sinnet drevet meg fra fornuften og inn i barbariet? Kunne raseriet ledet meg, en ung, nordisk mann med filosofisk utdannelse, inn i en radikaliseringsprosess med drap eller selvmord som mulig resultat? Det er tre av spørsmålene jeg vil undersøke i dette forsøket på en selvbiosofi, skriver Cornelius Jakhelln i sin essaysamling Raseri.

I essaysamlingen går Cornelius Jakhelln kritisk til verks mot seg selv og et samfunn hvor rådville unge søker identitet i ekstreme symboler og ideologier. Under sitt fire år lange opphold i Paris opplevde filosofistudenten Jakhelln utrygghet i hverdagen, og søkte tilflukt i norrøn og germansk identitet.

I det som i ettertid kan minne om en radikaliseringsprosess, begynte en fredelig ung nordmann å dyrke krigerske idéer. I 2002 dannet Jakhelln bandet Sturmgeist, som fem år senere ble knyttet til en skolemassakre i Finland. Etter medieoppstyret som fulgte, publiserte Jakhelln litterære tekster under Sturmgeist-pseudonymet.

Kan raseriet, som preger mange av disse tekstene, også være en konstruktiv kunstnerisk og mental kraft?
Kan en sint, stolt og hvit mann samtidig være en humanist som sover godt om natten?

Raseri er en vandring gjennom paradoksene en ung, nordisk mann møtte i sin jakt på identitet i det kosmopolitiske Europa. Etter den 22. juli 2011 må forholdet mellom identitet, raseri og demokrati stilles på nytt.
Vedlagt forord til samlingen.  Boken lanseres fredag.

For spørsmål, kontakt undertegnede.

Med vennlig hilsen
Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker