Vagant med temanummer fra TOKYO - forfatterne, subkulturene og populærkulturen

I dette nummeret kaster Vagant et friskt blikk på hvordan litterære og popkulturelle strømninger påvirker hverandre på tvers av sjangre og landegrenser.

Japan – «tegnenes rike» – har vært omspunnet av myter i Vesten i flere hundre år. Tidligere var orientalismen en motsats til det vestlige, med zen-mystikk, stoisk ro og geishaer. Det Japan vi møter i media i dag, fremstår like ofte som et Vesten på steroider, med seksualisert popkultur og kollektivistisk kapitalisme. Slike fremstillinger kan si mest om den ene eller den andre kulturen. Sikkert er det at det finnes en lang tradisjon for gjensidig fascinasjon og påvirkning. Mens Japan adopterte jazz og hippie-kultur, tok Vesten til seg manga og dataspill. I dette nummeret kaster Vagant et friskt blikk på hvordan litterære og popkulturelle strømninger påvirker hverandre på tvers av sjangre og landegrenser.

Sagt om Vagant:  
Om det forrige nummeret skrev Tom Egil Hverven i Klassekampen: «Det snart 25 år gamle tidsskriftet har under redaktør Audun Lindholm gjennomgått forandringer, både visuelt og tekstlig, som de fleste tidsskrifter bare kan drømme om.»

«Vagants 2010-årgang er et tankestimulerende overflødighetshorn. Tidsskriftet fremstår sterkere og mer rendyrket enn på lenge. (…) Tidsskriftet har funnet seg en nisje, eller rettere konstruert en nisje, og fylt den med viktig stoff. Fremfor alt: Årgangen er redigert fra første til siste side. (...) Tidsskriftet er rett og slett blitt mer kommuniserende i tonen og mer verdensåpent – også i formen på henvendelsene til leseren.” Trond Berg Eriksen, Morgenbladet

Kontaktinfo:Audun Lindholm på 97662032/audun.lindholm@cappelendamm.no
Se forøvrig: www.vagant.no

Ta kontakt for mer informasjon
Inger Skarre
inger.skarre@cappelendamm.no. 21 61 75 82 eller 988 21 642

 

Multimedia

Multimedia