Vi inviterer til lansering av Kåre Willochs nye debattbok Erfaringer for fremtiden

​Pressekonferanse mandag 8. november kl 10.30 i Cappelen Damm-huset, Akersgt. 47/49. Velkommen! For spørsmål, kontakt undertegnede.

 

Debattboken speiler forfatterens store engasjement og brede kunnskaper innen politikk, kultur og økonomi. Han stiller spørsmål ved politiske forsøk på å avskaffe fattigdommen i Norge og viser hvilket ansvar samfunnet har overfor  funksjonshemmede. Mest kontroversiell er hans gjennomgang av politisk bruk og misbruk av kristendommen, og hans  påvisning av Vestens svik mot humanitet og folkerett, særlig i Midtøsten. Willoch beskriver hvordan den liberale politikken har ført til en makeløs økonomisk fremgang i det meste av verden og hevder samtidig at manglende tiltak mot grådighet og lettsindighet har ført oss ut i våre dagers økonomiske og sosiale kriser. Han krever en sterkere nasjonal og global innsats mot meningsløse privilegier og misbruk av økonomisk makt for å kombinere stabil velstand med bevaring av klodens miljø og bærekraft.  

Ta kontakt med:
Ingunn Lindborg, ingunn.lindborg@cappelendamm.no, 90050247