Vi trenger en prinsipielt begrunnet religionspolitikk

Sakprosadebutant Ann-Magrit Austenå undersøker i sin bok “Arven etter Sataniske vers” vilkårene for ytringsfriheten i en virkelighet hvor religion har blitt mer og mer politisert. Boka lanseres 28. april på Litteraturhuset. Velkommen

INVITASJON/PRESSEMELDING

Boklansering:

Arven etter “Sataniske Vers”

På Litteraturhuset 28.04 kl 19.00

I februar 1989 ble det utstedt en fatwa, en dødsdom, mot forfatteren av boken Sataniske vers. Både i Norge og internasjonalt vekket dette et stort engasjement til forsvar for forfatteren Salman Rushdie. Også i dag ser vi hvordan religiøse symboler og følelser brytes mot ytringsfrihetens prinsipper, som i karikaturstriden, i politisk spill på religiøs fanatisme og i ytterste konsekvens fra religiøst begrunnet terrorisme. 20 år etter anklagene mot Rushdie for blasfemi, diskuteres et mulig forbud mot sverting av religion i FN. For to år siden måtte den norske regjeringen snu i sitt forsøk på å gjenopplive blasfemiloven. Denne boken vil ta for seg hendelser, motiver og aktører der religiøse symboler og følelser har vært brukt i kampen om politisk makt.

Journalist og forfatter Ann-Magrit Austenå mener det trengs en prinsipielt begrunnet religionspolitikk. Hva skal reguleres av staten og hva er privat i spørsmål som gjelder likebehandling av tro og livssyn, ytringsfrihet, likestilling og religionskritikk? 

PROGRAM

Ann-Magrit Austenå

presenterer boken og dens konklusjoner.

Et panel med bl. a. 

John Olav Egeland 

Shoaib Sultan og

Njål Høstmælingen

vil kommentere Austenås innledning.

Vi inviterer alle interesserte til boklansering og debatt i Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo, torsdag 28. april kl 19.00.

Gratis adgang, ingen påmelding.

NB! Norsk PENs årsmøte finner sted i samme lokaler fra kl 18.00.  Det vil derfor ikke være adgang til lokalet før kl 19.00.

Nærmere informasjon fra Norsk PEN på pen@norskpen.no eller 926 88 023

 

 

 

 

Hilsen Informasjonsavdelingen Cappelen Damm

Kontaktperson i forlaget:
Tone Hansen (
tone.hansen@cappelendamm.no), Tel 47 21617583, Mob 47 92435573

Tags: