COD – REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE

 

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) den 26. oktober 2011. Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen i Codfarmers som ble vedtatt av selskapets styre den 28. september 2011 er nå registrert i Foretaksregisteret, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig gjennomført.

Den nye aksjekapitalen i Codfarmers er NOK 41 915 391, fordelt på 41 915 391 aksjer, hver pålydende NOK 1.

De nye aksjene vil bli levert tegnere registrert i VPS den 7. november 2011 (hvoretter de umiddelbart vil kunne handles på Oslo Børs).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.