ContextVision rapporterer en driftsmargin på 39 % 3. kvartal

Driften i 3. kvartal genererte en driftsmargin på 39 % og en svært sterk kontantstrøm på 8,2 millioner SEK. Salget i kvartalet (16,6) er lavere enn i samme periode i fjor (23,4). Hovedgrunnen til dette, som nevnt i fjor, er at salget var ekstraordinært høyt på grunn av flere nye store avtaler i USA 3. kvartal 2007. Flere nye kontrakter er signert i løpet av perioden, bl.a. en datatomografiavtale med en ledende OEM og flere avtaler med globalt ledende røntgenprodusenter i USA, Kina, Israel og Sør-Amerika.

Tilbakekjøp av egne aksjer kommer till å ske i løpet av 4. kvartal.

Torsdag 23. oktober kl 15.00 i Felix Konferansesenter (Bryggetorget 3, Oslo) vil CEO Jan Erik Hedborg presentere resultatene for 3. kvartal 2008.

Presentasjonen vil også være tilgjengelig som webcast på denne koblingen: http://www.cik.no/contextvision/081023/081023_contextvision.php

Du finner mer informasjon om ContextVision på www.contextvision.com

Abonner

Dokumenter og linker