Sitater

Denne omfattende og anonyme undersøkelsen om arbeidsforholdene har blitt en sentral del av vår kultur og resultatene deles og diskuteres på tvers av organisasjonen.Selv om de fleste av våre ansatte fortsatt jobber hjemmefra på grunn av COVID-pandemien, er vi glade for at vår score i Great Place to Work-undersøkelsen forblir på et bransjeledende nivå på 80%. Dette er svært gledelig.
Wiljar Nesse, CEO i DigiPlex
Til tross for den betydelige forstyrrelsen forårsaket av COVID pandemien, har Team DigiPlex reagert på et år med forvridning og usikkerhet med strålende holdning og engasjement. "Jeg tar ansvar"-kulturen i DigiPlex har skint gjennom og gjenspeiles i funnene i Great Place to Work vurdering. Vi har utmerket oss i et vanskelig år, ikke bare ved å få vår tredje akkreditering, men ved å opprettholde vår kultur og samtidig øke antall ansatte med 25 prosent. Jeg er stolt av hvordan teamene våre har overvunnet årets utfordringer, og for meg er dette bevis på at både våre folk og vår kultur har høy kvalitet.
Haakon Holm Knapstad, Chief HR & Compliance Officer i DigiPlex
DigiPlex-kulturen fokuserer på ansvar, empowerment og felles suksess - og det å oppnå sertifisering tre år på rad understreker kraften i denne kombinasjonen. DigiPlex' ansatte er stolte av å være en del av en organisasjon som er anerkjent for sin rolle i bærekraft og som gjør en forskjell, og i år av alle år er det et stort pluss å føle seg bra med bidraget du gir til samfunnet.
Jannik Krohn Falck, CEO Great Place to Work
Treklyngen industripark har en god strategisk plassering og vi har tilgang til fornybar energi blant annet gjennom avtalen med Ringerikskraft og avanserte løsninger for sirkulærøkonomi. Tomtekjøpet på Ringerike gir oss derfor mulighet til å tiltrekke oss nye nasjonale og internasjonale kunder blant annet innen High Performance Computing (HPC)-segmentet. Jeg vil takke for den varme mottagelsen vi har fått både fra Ringerike kommune, selgeren Follum Eiendom og Ringerikskraft.
Wiljar Nesse, adm. dir. i DigiPlex
Vi ønsker Digiplex velkommen til Ringerike og er stolte over at de har valgt å etablere seg her. Vi har jobbet målrettet med å legge til rette for etablering av store datasentre i kommunen gjennom flere år, og vi er veldig glade for at disse etableringene nå kommer. Vi har infrastrukturen som trengs, både teknisk og naturgitt, og har samarbeidet om å legge til rette for regulering, energitilgang og digitale tilknytningsmuligheter.
Kirsten Orebråten, ordfører i Ringerike kommune
DigiPlex er en langsiktig og solid aktør som passer inn i vår industripark.
styreleder Olav Breivik i Follum Eiendom AS
Det er muligheter for gode synergier mellom datasenter og øvrig virksomhet som planlegges hos oss, ikke minst det planlagte biomasse-anlegget som kan få varme fra datasenteret og levere strøm tilbake.
administrerende direktør Rolf Jarle Aaberg i Follum Eiendom AS
Vi er glade og stolte over å ha signert avtale med en aktør som DigiPlex. I Ringerikskraft ønsker vi å bidra til vekst og utvikling i regionen. På lik linje med strøm, så er vi også avhengige av datasenter for å få hjulene til å gå rundt i dagens digitale samfunn, og datasenter er verdens raskest voksende kraftkrevende industri.
Ole Sunnset, konsernsjef i Ringerikskraft
På under en måned har DigiPlex åpnet to nye datasentre i Norge. Vårt nye senter på Holtskogen blir vårt sjuende anlegg i Norden, og betjener en stadig økende etterspørsel fra både bedriftskunder og fra de største IT-selskapene i verden, såkalte "hyperscalers", som ønsker å utnytte fordelene ved plassering av datasentre i Norden.
Wiljar Nesse, CEO i DigiPlex
Vi ønsker DigiPlex velkommen og det er bra for vår kommune at de vil etablere seg her. Denne typen virksomhet skaper kompetansearbeidsplasser og vekst i regionen vår, noe vi er opptatt av.
Saxe Frøshaug,ordfører i Indre Østfold
Vi ser økt etterspørsel fra både bedriftskunder, som fortsetter å flytte sin digitale infrastruktur fra lokale løsninger til kombinasjoner av co-location og sky, samt fra de aller største IT-selskapene i verden, såkalte «hyperscalers», som ønsker å utnytte fordelene ved å plassere sine datasentre i Norden. Både Fetsund og Holtskogen er ideelle plasseringer, da de har rikelig tilgang på fornybar energi, er godt tilkoblet, har utvidelsesmuligheter og nærheten til Oslo gir lav latency for våre kunder.
Wiljar Nesse, administrerende direktør i DigiPlex
Det er en glede som ordfører å se at DigiPlex har valgt å satse videre og utvider sin virksomhet i Lillestrøm kommune. Det er med på å befeste at Lillestrøm er et attraktivt sted å etablere seg i for fremtidsrettede næringer og som bidrar til nye arbeidsplasser.
Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune
DigiPlex har alltid satt seg som mål å være den mest attraktive datasenter-leverandøren, ikke bare blant våre kunder, men også blant våre ansatte og potensielle ansatte. Det er veldig gledelig å se at vi i GPTW 2020 oppnådde høye score på gjensidig tillit, troverdighet, respekt, stolthet og samarbeid, ettersom dette er noen av de viktigste egenskapene som gjør et selskap til et flott sted å jobbe. Vi verdsetter våre ansatte høyt og er opptatt av å fortsette arbeidet med å forbedre oss ytterligere.
Haakon Holm Knapstad, Chief HR & Compliance Officer i DigiPlex
Hos Digiplex er det sterk fokus på kultur og lederskap. De har en kultur der man opplever å bli gitt tillit og ansvar. Tillit kombinert med en kultur der det er lov å gjøre feil gir mye engasjement og kontinuerlig forbedring og læring. Ansatte er stolte av å være en del av Digiplex, de kan være seg selv og kolleger bryr seg om hverandre.
Jannik Krohn Falck, CEO Great Place to Work
Ny digital teknologi har utvilsomt gjort verden til et bedre sted. Men samtidig har digitaliseringen økt energiforbruket betydelig. Hvert internett-søk, hver streamet sang og hver elektronisk transaksjon bruker energi. Hver enkelt handling er liten, men den enorme veksten i digital aktivitet legger nå beslag på enorme mengder energi.
Wiljar Nesse, administrerende direktør i DigiPlex
Vår guide viser ikke bare at politikere, miljøgrupper og forbrukere våkner opp til dette, men gir klare, proaktive skritt som kan og må tas for å dempe den økende miljøpåvirkningen av digitaliseringen på resten av verden.
Wiljar Nesse, administrerende direktør i DigiPlex
Dataøkonomien har sluppet unna miljømessig kontroll for lenge - nå er det på tide å ta ansvar for effekten IT har på klimaet, før kunder og myndigheter tvinger deg til det.
Wiljar Nesse, administrerende direktør i DigiPlex
Det tradisjonelle valget til hyperscalere og internasjonale kunder som kommer til Europa, har vært å lokalisere i et av de fem etablerte markedene kjent som initialene DFLAP. Men disse markedene er overopphetet, dyre, har vekstbegrensninger og stryker stadig oftere på krav til bærekraft. Med tilsvarende konnektivitet, lavere kostnader og mye bedre grønn profil, representerer de nordiske markedene nå et reelt og bærekraftig alternativ til DFLAP. Rapporten vår samler nøkkeldataene på ett sted og gjør det enkelt for lokasjonsteam å ta sine beslutninger.
Byrne Murphy, grunnlegger og styreleder av DigiPlex
DigiPlex arbeider hardt for å opprettholde lederskap, ikke bare når det gjelder inntekter og miljøvennlig drift, men som en foretrukket arbeidsgiver i en nordisk datasentersektor som endrer seg hele tiden. Å samarbeide med Great Place to Work® for å sikre en best mulig arbeidshverdag for alle medarbeidere er en viktig del av vårt engasjement for alle som jobber i DigiPlex. Vi er glade for igjen å bli anerkjent som et flott sted å jobbe.
Haakon Holm-Knapstad, Chief HR Officer, DigiPlex
Det gjenstår fortsatt ting som må gjøres for å forbedre arbeidshverdagen til våre ansatte. En ting er spesielt tydelig fra de resultatene og kommentarene vi har fått fra våre medarbeidere - vi må bli flinkere til å kommunisere. Våre medarbeidere er vårt viktigste hensyn, og vi må bli flinkere til å holde dem informert. Dette vil være et personlig mål for meg i 2020.
Haakon Holm-Knapstad, Chief HR Officer, DigiPlex
Gratulerer til DigiPlex for nok en kåring som et Great Place to Work. Jeg virkelig oppløftet av å se fremgang på flere viktige områder - spesielt for å sikre kjønnsbalanse. Jeg vet at DigiPlex-ledelsen er åpen, vil være ærlig om resultatene og ta dem og medarbeidernes synspunkter på alvor. Til syvende og sist er det denne ærligheten som bygger den tilliten som er essensiell for en sterk arbeidskultur.
Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work
Vi er svært glade og samtidig ydmyke over at kundene våre har gitt oss så høy rangering på kundetilfredshet i Norden. Kundene våre rangerte oss også over eller på benchmark i alle kategoriene, noe som er ekstra gledelig, og et godt bevis på at våre medarbeidere lykkes i å levere den merverdien som kundene våre har behov for og setter pris på. Våre fantastiske medarbeidere er avgjørende for vår fortsatte suksess og vår ledende posisjon i Norden.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex
En stor majoritet av nordmenn ønsker å kunne gjøre grønne valg og redusere sin klimapåvirkning – også på internett.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex
Om du streamer en film gjennom et energislukende datasenter som drives på brunt kull, så bidrar det i aller høyeste grad til klimaendringene. Dagens forbrukere ønsker i større grad å kunne gjøre et aktivt grønt valg, også når det gjelder bruk av nett-tjenester.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex
Bruk av internett er en naturlig del av hverdagen som få kan eller vil avstå fra. Men forbrukerne kan stille krav til leverandører om at deres digitale tjenester skal være klimasmarte, energieffektive, basert på fornybar energi og forårsake minimale CO2-utslipp. Derfor er det heller ikke overraskende at 64 prosent ønsker at leverandørene skal rapportere sitt strømforbruk og sin klimapåvirkning, for eksempel i sin årsrapport.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex
Den sterke investorinteressen, betydelig overtegning og den sunne handelsutviklingen i obligasjonen etter utstedelsen bekrefter den solide kreditthistorikken og meritlisten som DigiPlex har bygget over nesten to tiår med drift. Markedet er helt klart mottakelig for lønnsom vekst, høy kundelojalitet, en ledende markedsposisjon og et ledelsesteam med høy kvalitet, så vi vil fortsette å vurdere fremtidige finansieringsalternativer for å fortsette veksten.
Byrne Murphy, deldeier og styreleder i DigiPlex
Vi ser et utrolig vekstpotensial i Norden drevet av både internasjonal etterspørsel og nordiske virksomheter som flytter sin digitale infrastruktur fra lokale løsninger til kombinasjoner av colocation og skytjenester. DigiPlex er veldig godt posisjonert for å fange opp disse spennende markedsmulighetene.
Gisle M. Eckhoff, CEO i DigiPlex
Våre internasjonale kunder ser Norge som et utmerket sted å lokalisere sine data, med grønn og rimelig energi, politisk stabilitet og et kjølig klima. De to nye sentrene vi nå skal bygge vil komplementere de tre norske sentrene vi allerede opererer,og er en del av våre kontinuerlige vekstplaner i det nordiske markedet.
Gisle M. Eckhoff, CEO i DigiPlex
De to nye sentrene, som vi gleder oss til å ha operative allerede i 2020, synliggjør vår evne til å oppfylle de høye kravene til hastighet, ressurser og kompetanse våre internasjonale kunder stiller når de vurderer å bygge ut i nye områder.
Daniel Joyce, Chief Development Officer i DigiPlex
Vi ser et stort utviklingspotensial og har som ambisjon å etablere to datasenter-campuser, i henholdsvis Fetsund og Hobøl. For å gjøre dette må vi ansette og leie inn flere hundre personer, blant annet elektrikere, ingeniører og sikkerhetspersonell.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex
Ifølge IDC er 65 prosent av europeiske toppledere under betydelig press for å levere en vellykket strategi for digital transformasjon for å bli en digital virksomhet. Datasenteret er kjernen i denne utfordringen, som en kritisk strategisk bekymring og mulighet for å oppnå konkurransefortrinn og bærekraft. Datasentre kan eies og drives på mange måter, og det har aldri vært et viktigere tidspunkt å gjennomgå og vurdere hvilke alternativer som er best for din virksomhet.
Gisle M. Eckhoff, CEO i DigiPlex
Uansett bransje, ditt nåværende nivå av digitalisering eller hvordan du for tiden huser og administrerer dataene som er nødvendige for å drive virksomheten din, er det en forutsetning for fremtidig suksess at du tar en kritisk og ærlig titt på dine datasenterbehov og de mulighetene som eksisterer. Gartner spår at innen 2025 vil 80 prosent av alle virksomheter migrere helt bort fra lokale datasentre, et stort sprang fra de 10 prosentene som hadde gjort dette i 2018. Denne trenden er bare et uunngåelig resultatet av migrasjonen av databehandling til kolokasjons-datasentre, ekstern hosting og skyen, noe som resulterer i nedleggelse av tradisjonelle lokale datasentre.
Gisle M. Eckhoff, CEO i DigiPlex
Ved å legge en så viktig del av virksomheten i hendene på en profesjonell partner, kan du frigjøre kapital og verdifulle ressurser innen innovasjon og arealutnyttelse. Det høye servicenivået du kan sikre deg med riktig leverandør, lar deg øke fokuset på kjernevirksomheten og fremtiden.
Gisle M. Eckhoff, CEO i DigiPlex
Vi er godt fornøyd med å kunne tilby kundene direkte tilkobling til Microsoft Azure ExpressRoute. Digital infrastruktur fortsetter å bevege seg fra “on-premise”-løsninger til kombinasjoner av kolokasjon og sky. For å ligge i forkant i det digitale transformasjonsløpet krever nordiske og internasjonale bedrifter stadig oftere private og sikre forbindelser til strategiske sky-leverandører som Microsoft for å sikre optimal ytelse og skalerbarhet. Hos DigiPlex har vi forpliktet oss til å levere uovertruffen service, de beste tilkoblingsmulighetene og løsninger som ivaretar endrete krav og måter å jobbe på.
Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i DigiPlex
Det er utmerket å kunne bygge videre på vårt eksisterende samarbeid med DigiPlex ved å legge til nye tilkoblingsmuligheter på tvers av Norden. Vi ser frem til å hjelpe DigiPlex’ bedriftskunder å dra nytte av Microsoft Azure ExpressRoute til sine virksomhetskritiske tjenester som driftes i Azure.
Ross Ortega, Partner PM Manager, Microsoft Azure Networking hos Microsoft Corp.
Våre kunder videreutvikler sine sky-strategier kontinuerlig, og det krever stadig raskere, sikrere og problemfri tilgang til et bredest mulig spekter av ledende sky-leverandører, som for eksempel Microsoft, AWS, Google, Alibaba og andre. Gjennom vårt partnerskap med Megaport utvider vi sky-tilbudet vårt betydelig. Vi gir med dette kundene våre flere muligheter til å velge nye strategier, inkludert multi-sky og hybrid-sky, og de kan dra nytte av markedets beste løsninger og rask distribusjon for å få maksimal effekt, fleksibel levering og forenklet sky-administrasjon.
Gisle M. Eckhoff, adm. dir. i DigiPlex
I likhet med DigiPlex har vi forpliktet oss til å levere førsteklasses og fleksible løsninger. Våre on-demand-løsninger for skytilknytning muliggjør optimale nettverksstrategier, samtidig som kompleksiteten og distribusjonstiden reduseres. Megaport Cloud Router muliggjør sky-til-sky-tilkoblinger som støtter multi-sky-løsninger med høy ytelse. Dette spennende partnerskapet med DigiPlex gjør det mulig for Megaport å støtte den økende utbredelsen av skyttjenester i Norden, og gir våre kunder ytterligere datasenter-alternativer.
Peter Hase, CCO i Megaport
En viktig komponent i DigiPlex suksess er å arbeide svært tett mot markedet og tilrettelegge for hver enkelt kundes spesielle behov. Nå tar vi neste skritt for å møte kunder i Danmark med full styrke. Vi har et tydelig vekstmål og vi arbeider aktivt med å etablere ytterligere datasentre i Danmark.
Gisle M. Eckhoff, adm. dir. i DigiPlex
Vi er svært fornøyde med å ha lykkes i å rekruttere disse dyktige menneskene. Nå er vi enda mer offensive i markedet og tilbyr ledende datasenter-løsninger innen innovasjon, bærekraft og sikkerhet til stadig flere kunder i Norden. Dessuten er det en bekreftelse på at vi er en attraktiv arbeidsgiver”, sier Gisle M. Eckhoff. “DigiPlex har alltid tatt mål av seg til å være den mest ettertraktede merkevaren innen datasentre, ikke bare blant kundene, men også blant våre ansatte og potensielle ansatte. Vi er også kåret til The Nordic region’s leading brand og er sertifisert som A Great Place To Work®.
Gisle M. Eckhoff, adm. dir. i DigiPlex
Den sterke investorinteressen er bevis på DigiPlex’ gode track-record og den eksponentielle veksten konsernet har hatt i Norden, samt den sterke merkevaren selskapet har bygget i løpet av 18 år i bransjen. Vi ser et utrolig vekstpotensial i Norden med tilstrømningen av internasjonale hyperscalere, og med dette nye obligasjonslånet er DigiPlex godt forberedt på å utnytte disse spennende markedsmulighetene.
Byrne Murphy, deleier og styreleder i DigiPlex
Denne transaksjonen hadde en meget bred appell blant investorer og er blant de største NOK høyrente-obligasjonene plassert noen gang. Et meget godt besøkt roadshow, den positive mottagelsen og den betydelige overtegningen er et resultat av selskapets solide historikk både kommersielt og som utsteder. DigiPlex har høy kundelojalitet, svært sterk markedstilstedeværelse i Norden og et sterkt og kompetent lederteam kombinert med solide eiere som støtter selskapet. Dermed ble dette en meget vellykket transaksjon også med bra timing i forhold til gode markedsforhold.
Henning Sørlie, Director, High Yield Origination i DNB Markets
Markedsreaksjonen på utstedelsen var ekstremt positiv, med eksisterende obligasjonseiere, som ikke bare var ivrige etter å beholde sitt eksisterende investeringsnivå, men også øke sin eksponering. I tillegg var det flere nye store lokale og internasjonale investorer som tegnet seg. Den meget lave likviditeten i de to siste obligasjonsutstedelsene er et tegn på konsernets evne til å levere sterke resultater og markedsledende tjenester år etter år - ingen har ønsket å selge sine beholdninger.
Byrne Murphy, deleier og styreleder i DigiPlex
Det klimatisk kjølige Norden er Europas heteste datasentermarked: et firma som etablerer seg med 100 megawatt over 20 år, kan spare rundt USD 2 milliarder ved å plassere sitt datasenter i Sverige eller Norge sammenlignet med Storbritannia. Denne obligasjonsutstedelsen styrker vår evne til å hjelpe hyperscalere å etablere seg i det nordiske markedet både raskt og sømløst, ved at de kun trenger å forholde seg til én datasenterleverandør med en utmerket track-record.
Byrne Murphy, deleier og styreleder i DigiPlex
For å være en vellykket digital aktør må du vite hvor og hvordan dine data er lagret slik at du har kontroll på dine verdier, etterlever lover og regler og beskytter din merkevare. Vi opplever økt bekymring for det digitale miljøavtrykket, så vel som fysisk sikkerhet som del av tilpasningen til GDPR og knyttet til risikoen for ekstremvær og dataangrep. Dette er bare to av en rekke nøkkelfaktorer virksomheter trenger å ha bevissthet rundt.
Gisle M. Eckhoff, CEO DigiPlex
Datasentre er en økende forretningsmessig bekymring og arbeidet med å utarbeide de fem spørsmålene har gitt meg ny innsikt i hvor viktig datasentre er for digitaliseringen. Spesielt viktig er energieffektivitet og hvordan datasenter-leverandører adresserer temaer som energiforbruk og ventetid. Den fysiske plasseringen av datasentre er på agendaen i den digitale økonomien.
Jan Horsager, Research Director IDC
DigiPlex har et tett samarbeid med bedrifter, operatører, internet exchanges og sky-leverandører, gjennom å levere de mest effektive, bærekraftige og sikre datasentrene.
Gisle M. Eckhoff, konsernsjef i DigiPlex
Vår Nordic Connect Platform gjør det mulig for våre kunder å benytte dette økosystemet til å utvide sin virksomhet i Norden, komme nærmere The Edge, og utnytte raskere og sikrere ruter til skyen - med færre lag av kompleksitet og kostnader.
Gisle M. Eckhoff, konsernsjef i DigiPlex
Vi drifter systemene til store kunder hvor stabilitet og sikkerhet er kritiske faktorer, og har derfor en dual-site-policy. DigiPlex er ledende i bransjen til å håndtere forretningskritiske data, og deres dual-site-løsning gjør dem til et naturlig valg for å gi våre kunder den kvaliteten de har behov for.
Jarl Øverby, CEO og konsernsjef i NetNordic
Vi er stolte over å kunne ønske NetNordic velkommen til oss og ser frem til å støtte deres fortsatte vekst. Stadig flere virksomheter definerer stabil, sikker og miljøvennlig datahåndtering som forretningskritisk og kunder med slike høye krav passer perfekt i Digiplex’ datasentre.
Gisle M. Eckhoff, CEO i DigiPlex
DigiPlex har alltid hatt som mål å være den mest attraktive merkevaren innen datasentre, ikke bare hos våre kunder, men også hos våre ansatte og potensielle ansatte. Menneskene i DigiPlex er avgjørende for vår suksess og ledende posisjon i et svært konkurransepreget globalt marked. Det er spesielt gledelig å registrere hvor stolte våre ansatte er av å jobbe i DigiPlex. Det er godt å se at vår visjon om å være de mest innovative, bærekraftige og sikre datasentrene er noe hele vårt selskap er så ivrige etter å bidra til.
DigiPlex CEO Gisle M. Eckhoff