DigiPlex kjøper datasentertomt ved Hønefoss

Oslo, Norge, 25 januar 2021 – DigiPlex, DigiPlex, Nordens ledende leverandør av innovative, sikre og bærekraftige datasentre, har kjøpt en tomt på 60.000 m2, med opsjon på å kjøpe ytterligere 100.000 m2 i Treklyngen industripark utenfor Hønefoss. Selger er Follum Eiendom AS. Tomten er tilrettelagt for etablering av datasenter og en avtale med Ringerikskraft sikrer nødvendig strømforsyning for første utbyggingsfase.

Ringerike har svært god tilgang på fornybar energi og har tilgjengelig mer enn 200 MW. Kombinert med svært god konnektivitet og nærheten til Oslo og Oslo lufthavn gjør det området svært attraktivt for datasenteretablering.

- Treklyngen industripark har en god strategisk plassering og vi har tilgang til fornybar energi blant annet gjennom avtalen med Ringerikskraft og avanserte løsninger for sirkulærøkonomi. Tomtekjøpet på Ringerike gir oss derfor mulighet til å tiltrekke oss nye nasjonale og internasjonale kunder blant annet innen High Performance Computing (HPC)-segmentet. Jeg vil takke for den varme mottagelsen vi har fått både fra Ringerike kommune, selgeren Follum Eiendom og Ringerikskraft, sier Wiljar Nesse, adm. dir. i DigiPlex.

Ringerike har som mål for næringspolitikken å legge til rette for økt verdiskaping med et variert næringsliv.

- Vi ønsker Digiplex velkommen til Ringerike og er stolte over at de har valgt å etablere seg her. Vi har jobbet målrettet med å legge til rette for etablering av store datasentre i kommunen gjennom flere år, og vi er veldig glade for at disse etableringene nå kommer. Vi har infrastrukturen som trengs, både teknisk og naturgitt, og har samarbeidet om å legge til rette for regulering, energitilgang og digitale tilknytningsmuligheter, sier Kirsten Orebråten, ordfører i Ringerike kommune.

Selger av tomten er Follum Eiendom AS, et datterselskap av Viken Skog SA. Grupperingen har etablert en raskt voksende industripark på området Norske Skog Follum tidligere holdt til. Treklyngen industripark satser på utbygginger innen fornybar energi og skogråstoff, særlig biodrivstoff, biokarbon og tilgrensende aktivitet. I tillegg er det tilrettelagt for datasenter på deler av området.

Styreleder Olav Breivik er entusiastisk over DigiPlex sitt tomtekjøp: - DigiPlex er en langsiktig og solid aktør som passer inn i vår industripark, sier styreleder Olav Breivik i Follum Eiendom AS. Også administrerende direktør Rolf Jarle Aaberg ser fram til samarbeidet i årene fremover: - Det er muligheter for gode synergier mellom datasenter og øvrig virksomhet som planlegges hos oss, ikke minst det planlagte biomasse-anlegget som kan få varme fra datasenteret og levere strøm tilbake, sier administrerende direktør Rolf Jarle Aaberg i Follum Eiendom AS.

Ringerikskraft har inngått avtale med DigiPlex for å sikre tilstrekkelig strømforsyning til fremtidige datasentre i industriparken.

- Vi er glade og stolte over å ha signert avtale med en aktør som DigiPlex. I Ringerikskraft ønsker vi å bidra til vekst og utvikling i regionen. På lik linje med strøm, så er vi også avhengige av datasenter for å få hjulene til å gå rundt i dagens digitale samfunn, og datasenter er verdens raskest voksende kraftkrevende industri, sier Ole Sunnset, konsernsjef i Ringerikskraft.

DigiPlex har foreløpig ikke fastsatt noe tidspunkt for eventuell byggestart, men er i dialog med flere potensielle kunder som kan være interessert i å få dekket sine datasenterbehov i et nytt senter på Ringerike. Det toppmoderne designet DigiPlex benytter seg av ved bygging av nye datasentre gjør at et nytt senter vil være godt innenfor myndighetenes krav når det gjelder mulig støy. DigiPlex har totalt syv datasentre i Norden, og åpnet nye sentre i Fetsund og på Hobøl i fjor. Ytterligere et senter er under bygging i Fetsund.

For mer informasjon, kontakt:

Illustrasjon av DigiPlex Follum omrdet inkludert opsjonstomt med skisse til utbygging
Illustrasjon av området, inkludert opsjonstomt, med skisse til utbygging:

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ sju datasentre, samt ytterligere ett som er under bygging, bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Treklyngen industripark har en god strategisk plassering og vi har tilgang til fornybar energi blant annet gjennom avtalen med Ringerikskraft og avanserte løsninger for sirkulærøkonomi. Tomtekjøpet på Ringerike gir oss derfor mulighet til å tiltrekke oss nye nasjonale og internasjonale kunder blant annet innen High Performance Computing (HPC)-segmentet. Jeg vil takke for den varme mottagelsen vi har fått både fra Ringerike kommune, selgeren Follum Eiendom og Ringerikskraft.
Wiljar Nesse, adm. dir. i DigiPlex
Vi ønsker Digiplex velkommen til Ringerike og er stolte over at de har valgt å etablere seg her. Vi har jobbet målrettet med å legge til rette for etablering av store datasentre i kommunen gjennom flere år, og vi er veldig glade for at disse etableringene nå kommer. Vi har infrastrukturen som trengs, både teknisk og naturgitt, og har samarbeidet om å legge til rette for regulering, energitilgang og digitale tilknytningsmuligheter.
Kirsten Orebråten, ordfører i Ringerike kommune
DigiPlex er en langsiktig og solid aktør som passer inn i vår industripark.
styreleder Olav Breivik i Follum Eiendom AS
Det er muligheter for gode synergier mellom datasenter og øvrig virksomhet som planlegges hos oss, ikke minst det planlagte biomasse-anlegget som kan få varme fra datasenteret og levere strøm tilbake.
administrerende direktør Rolf Jarle Aaberg i Follum Eiendom AS
Vi er glade og stolte over å ha signert avtale med en aktør som DigiPlex. I Ringerikskraft ønsker vi å bidra til vekst og utvikling i regionen. På lik linje med strøm, så er vi også avhengige av datasenter for å få hjulene til å gå rundt i dagens digitale samfunn, og datasenter er verdens raskest voksende kraftkrevende industri.
Ole Sunnset, konsernsjef i Ringerikskraft