DigiPlex-rapport: Norden er svaret for hyperscalers som vil vokse i Europa

Oslo, Norge, 3. march 2020 – DigiPlex, Nordens ledende leverandør av innovative, sikre og bærekraftige datasentre, har publisert en rapport som oppsummerer en rekke fakta som peker mot et nordisk alternativ til overfylte datasenterlokasjoner i Europa.

Tradisjonelle europeiske datasenterlokasjoner som benyttes av hyperscalere og internasjonale virksomheter er under økende press. Redusert tilgjengelighet av landområder for hurtig bygging og med nærhet til markedet, begrenset strømforsyning og økende etterspørsel etter 100 prosent bærekraftig energi, samt politiske og lovmessige spørsmål, har gjort Dublin, Frankfurt, London, Amsterdam og Paris mindre attraktive. Samtidig velger globale markedsledere, inkludert Google, Facebook og Microsoft, å etablere datasentre i Norden på grunn av områdets unike fordeler. Norden er nå et av de mest attraktive områdene for etablering av datasentre, med utbyggingsprosjekter på totalt på USD 7 milliarder som ble avtalt i 2018 og mer enn dette i 2019.

I dag publiserer DigiPlex en rapport for å hjelpe internasjonale virksomheter å forstå fordelene ved den nordiske regionen.

Ti grunner til å lokalisere ditt datasenter i Norden dekker områder som er viktige for teamene som jobber med utvelgelse av lokasjoner, inkludert nærhet til markedet, energitilgjengelighet, bærekraftighet, fagkompetanse, godt politisk klima og gode rammebetingelser for næringslivet. Rapporten viser hvordan de nordiske markedene nyter godt av:

  • Den rimeligste energien i Europa, med 0,06 Euro per KWh, sammenlignet med mer enn det dobbelte (15 cent per KWh) i Tyskland.
  • Rikelig med fornybar energi - ikke bare er nordiske land netto eksportører av strøm, men de leder an i bærekraftig energiproduksjon.
  • Kjølig klima, hvor selv sørnordiske byer som Stockholm og Oslo som rapporterer sommertemperaturer som er 10-15 °C kjøligere enn Paris eller London
  • God tilgang til ferdig regulerte landområder til priser langt under London, som rapporteres å ligge rundt GBP 5 millioner for 4.000 kvadratmeter (1 dekar).
  • De nordiske land ligger på topp 20 av steder hvor det er mest gunstig å drive næringsvirksomhet i henhold til World Banks «Doing Business 2019-rapport». Storbritannia er den eneste representanten for DFLAP-datasenterplasseringer som også er blant topp 20.
  • Uovertruffen ‘grønn’ profil, ikke bare grunnet nordiske myndigheters forpliktelse til bærekraftig energiproduksjon, men gjennom innovative varmegjenbruksordninger.

DigiPlex’ rapport understreker også viktigheten av politisk stabilitet, lav beskatning, høy livskvalitet og en dyktig arbeidsstyrke som definerende trekk i den nordiske regionen. Med den forventede fortsatte høye vekstraten av data, er behovet for å investere i fasiliteter som ikke bare takler dagens belastning, men tillater rask utvidelse for å møte morgendagens, avgjørende. Rapporten belyser grunnlaget for å støtte denne veksten i Norden.

Byrne Murphy, grunnlegger og styreleder av DigiPlex, kommenterer som følger; “Det tradisjonelle valget til hyperscalere og internasjonale kunder som kommer til Europa, har vært å lokalisere i et av de fem etablerte markedene kjent som initialene DFLAP. Men disse markedene er overopphetet, dyre, har vekstbegrensninger og stryker stadig oftere på krav til bærekraft. Med tilsvarende konnektivitet, lavere kostnader og mye bedre grønn profil, representerer de nordiske markedene nå et reelt og bærekraftig alternativ til DFLAP. Rapporten vår samler nøkkeldataene på ett sted og gjør det enkelt for lokasjonsteam å ta sine beslutninger.”

Hele rapporten kan lastes ned her.

Connect with DigiPlex

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ fem datasentre bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Tags:

Om oss

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ syv datasentre, samt en ny som er under bygging, bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Det tradisjonelle valget til hyperscalere og internasjonale kunder som kommer til Europa, har vært å lokalisere i et av de fem etablerte markedene kjent som initialene DFLAP. Men disse markedene er overopphetet, dyre, har vekstbegrensninger og stryker stadig oftere på krav til bærekraft. Med tilsvarende konnektivitet, lavere kostnader og mye bedre grønn profil, representerer de nordiske markedene nå et reelt og bærekraftig alternativ til DFLAP. Rapporten vår samler nøkkeldataene på ett sted og gjør det enkelt for lokasjonsteam å ta sine beslutninger.
Byrne Murphy, grunnlegger og styreleder av DigiPlex