DigiPlex utsteder historiens største nordiske datasenter-obligasjon på 1,8 milliarder kroner for å være forberedt på fortsatt høy vekst

Oslo, 30. april 2019 – DigiPlex, nordisk markedsleder innen innovative, bærekraftige og sikre datasentre, har utstedt en senior sikret obligasjon på totalt NOK 1,80 milliarder for å være forberedt på fortsatt høy vekst. Obligasjonen vil være en av de største enkeltutstedelsene i NOK som noen gang er notert på Oslo Børs ("OSE"), og den betydelige overtegningen demonstrerer at investorene finner DigiPlex interessant.

DigiPlex har i dag utstedt en senior sikret obligasjon på NOK 1,80 milliarder med forfall i april 2024 og med en kupong på 3-måneders NIBOR pluss 3.65% p.a. DNB Markets, en del av DNB ASA, Norges største finansinstitusjon, fungerte som eneste tilrettelegger (sole bookrunner) for obligasjonslånet.

Obligasjonslånet vil bli brukt til å refinansiere de to utestående obligasjonene utstedt av DigiPlex Fet AS (OSE ticker: DIPL) og DigiPlex Norway AS (OSE ticker: DIPNO) og til å finansiere konsernets fortsatte vekst i lys av økende etterspørsel etter datasentre i Norden.

Byrne Murphy, deleier og styreleder i DigiPlex, kommenterte som følger: "Den sterke investorinteressen er bevis på DigiPlex’ gode track-record og den eksponentielle veksten konsernet har hatt i Norden, samt den sterke merkevaren selskapet har bygget i løpet av 18 år i bransjen. Vi ser et utrolig vekstpotensial i Norden med tilstrømningen av internasjonale hyperscalere, og med dette nye obligasjonslånet er DigiPlex godt forberedt på å utnytte disse spennende markedsmulighetene".

Henning Sørlie, Director, High Yield Origination i DNB Markets, sa: "Denne transaksjonen hadde en meget bred appell blant investorer og er blant de største NOK høyrente-obligasjonene plassert noen gang. Et meget godt besøkt roadshow, den positive mottagelsen og den betydelige overtegningen er et resultat av selskapets solide historikk både kommersielt og som utsteder. DigiPlex har høy kundelojalitet, svært sterk markedstilstedeværelse i Norden og et sterkt og kompetent lederteam kombinert med solide eiere som støtter selskapet. Dermed ble dette en meget vellykket transaksjon også med bra timing i forhold til gode markedsforhold".

Dette siste obligasjonslånet følger DigiPlex’ første obligasjonsutstedelser i 2014 på NOK 500 millioner og i 2015 på NOK 575 millioner kroner. Det var første gang en datasenterleverandør hadde benyttet obligasjonsfinansiering for bygging av et datasenter fra bunnen av og første gang i Europa at en datasenterleverandør hadde utstedt et obligasjonslån.

Byrne Murphy fortsatte: "Markedsreaksjonen på utstedelsen var ekstremt positiv, med eksisterende obligasjonseiere, som ikke bare var ivrige etter å beholde sitt eksisterende investeringsnivå, men også øke sin eksponering. I tillegg var det flere nye store lokale og internasjonale investorer som tegnet seg. Den meget lave likviditeten i de to siste obligasjonsutstedelsene er et tegn på konsernets evne til å levere sterke resultater og markedsledende tjenester år etter år - ingen har ønsket å selge sine beholdninger".

Den nordiske konkurransefordelen

Det nordiske datasentermarkedet er et av de mest aktive og attraktive utviklingsområdene i verden, med et totalt investeringsnivå beregnet til USD 7,0 milliarder ved utgangen av 2018[1].  Utviklingen har i stor grad blitt drevet av konstruksjon og utbygging av hyperscalere som Amazon, Google, Microsoft og Facebook[2]. Norden tar markedsandeler fra den europeiske FLAP-D-regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris og Dublin) fordi hyperscalere ser ut til å verdsette rikelig forsyning av fornybar energi, pålitelig strømforsyning, lave energipriser, politisk stabilitet og potensialet for svært rask tid til marked. Med hyperscalere som leder vei, forutser Nordisk Ministerråd at investeringer i nordiske datasentre vil dobles innen 2025, tilsvarende en installert årlig kapasitet på 280-580 MW per år [3].

Byrne Murphy konkluderte: "Det klimatisk kjølige Norden er Europas heteste datasentermarked: et firma som etablerer seg med 100 megawatt over 20 år, kan spare rundt USD 2 milliarder ved å plassere sitt datasenter i Sverige eller Norge sammenlignet med Storbritannia. Denne obligasjonsutstedelsen styrker vår evne til å hjelpe hyperscalere å etablere seg i det nordiske markedet både raskt og sømløst, ved at de kun trenger å forholde seg til én datasenterleverandør med en utmerket track-record".

DigiPlex har styrket sin ledende markedsposisjon i Norden

I første kvartal 2019 lanserte DigiPlex sin Nordic Connect Platform, som knytter sammen hoveddatasentrene i Norge, Sverige og Danmark, og danner dermed et unikt grenseoverskridende økosystem. I 2018 har DigiPlex sikret flere store nye kunder som AWS, Candidator og NetNordic, utvidet to av sine datasentre i Oslo, og har etablert seg i det danske markedet gjennom oppkjøpet av et Telia-datasenter i det sentrale København. Investeringer i innovasjon, bærekraft og transformasjon av merkevaren har gitt flere priser og utmerkelser, blant annet ”Best Data Centre Energy Solution”, “Data Center Operations Team of the Year - Colo + Cloud” og den prestisjetunge tittelen  “Renewable Energy Technology of the Year”. DigiPlex er den mest anerkjente datasenteraktøren blant nordiske toppledere, og er sertifisert ‘Great Place to Work’.

More news from DigiPlex

Connect with DigiPlex

[1] Nordic Data Centre Investment Tips Towards $7bn Mark And Forecasts More To Come, Data Economy, November 2018.

[2] Data Centres Nordic IV and Baltic States, BroadGroup Research, November 2018.

[3] Data Centre Opportunities in the Nordics, Nordic Council of Ministers, November 2018.

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ fem datasentre bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Den sterke investorinteressen er bevis på DigiPlex’ gode track-record og den eksponentielle veksten konsernet har hatt i Norden, samt den sterke merkevaren selskapet har bygget i løpet av 18 år i bransjen. Vi ser et utrolig vekstpotensial i Norden med tilstrømningen av internasjonale hyperscalere, og med dette nye obligasjonslånet er DigiPlex godt forberedt på å utnytte disse spennende markedsmulighetene.
Byrne Murphy, deleier og styreleder i DigiPlex
Denne transaksjonen hadde en meget bred appell blant investorer og er blant de største NOK høyrente-obligasjonene plassert noen gang. Et meget godt besøkt roadshow, den positive mottagelsen og den betydelige overtegningen er et resultat av selskapets solide historikk både kommersielt og som utsteder. DigiPlex har høy kundelojalitet, svært sterk markedstilstedeværelse i Norden og et sterkt og kompetent lederteam kombinert med solide eiere som støtter selskapet. Dermed ble dette en meget vellykket transaksjon også med bra timing i forhold til gode markedsforhold.
Henning Sørlie, Director, High Yield Origination i DNB Markets
Markedsreaksjonen på utstedelsen var ekstremt positiv, med eksisterende obligasjonseiere, som ikke bare var ivrige etter å beholde sitt eksisterende investeringsnivå, men også øke sin eksponering. I tillegg var det flere nye store lokale og internasjonale investorer som tegnet seg. Den meget lave likviditeten i de to siste obligasjonsutstedelsene er et tegn på konsernets evne til å levere sterke resultater og markedsledende tjenester år etter år - ingen har ønsket å selge sine beholdninger.
Byrne Murphy, deleier og styreleder i DigiPlex
Det klimatisk kjølige Norden er Europas heteste datasentermarked: et firma som etablerer seg med 100 megawatt over 20 år, kan spare rundt USD 2 milliarder ved å plassere sitt datasenter i Sverige eller Norge sammenlignet med Storbritannia. Denne obligasjonsutstedelsen styrker vår evne til å hjelpe hyperscalere å etablere seg i det nordiske markedet både raskt og sømløst, ved at de kun trenger å forholde seg til én datasenterleverandør med en utmerket track-record.
Byrne Murphy, deleier og styreleder i DigiPlex