Hvor er våre data?: IDC Executive Brief - Kontroll over egne data er avgjørende for å lykkes med digitalisering

Oslo, 23. april 2019 – Kontroll over data og datalagring er kritisk viktig i digitaliseringsøkonomien. 60 prosent av nordiske beslutningstagere kan imidlertid ikke med sikkerhet si hvor, og ikke en gang i hvilket land, dataene deres er lagret. DigiPlex og IDC har i samarbeid utarbeidet en Executive Brief som tar tak i dette alvorlige kunnskapsgapet, og som konkluderer med fem spørsmål næringslivsledere må kunne besvare for å få et forsprang i digitaliseringskappløpet.

65 prosent av europeiske toppledere er under digitalt press

Den grundige og omfattende rapporten fra IDC Nordic, utarbeidet i samarbeid med DigiPlex, bekrefter at digitaliseringen har konsekvenser for alle organisasjoner. Produkter, tjenester og markeder endrer seg, og ifølge IDC er 65 prosent av europeiske toppledere under press for å levere en vellykket digitaliseringsstrategi for å bli en reell digital virksomhet og for å operere i henhold til lokal lovgivning. Digital infrastruktur, inkludert datalagring, er en kritisk del av dette presset.

“For å være en vellykket digital aktør må du vite hvor og hvordan dine data er lagret slik at du har kontroll på dine verdier, etterlever lover og regler og beskytter din merkevare. Vi opplever økt bekymring for det digitale miljøavtrykket, så vel som fysisk sikkerhet som del av tilpasningen til GDPR og knyttet til risikoen for ekstremvær og dataangrep. Dette er bare to av en rekke nøkkelfaktorer virksomheter trenger å ha bevissthet rundt», sier Gisle M. Eckhoff, CEO DigiPlex.

Står du fast i en digital hengemyr?

Samtidig står 55 prosent av nordiske virksomheter, som de fleste andre organisasjoner verden over, fast i det vi vil kalle en «digital hengemyr» («digital deadlock»). Utfordringen for disse virksomhetene er å gjøre spranget over til å bli en «digital transformer», ved å begynne å ta i bruk digitale løsninger for å optimalisere og organisere virksomheten. Det krever en robust digital infrastruktur.  

“Datasentre er en økende forretningsmessig bekymring og arbeidet med å utarbeide de fem spørsmålene har gitt meg ny innsikt i hvor viktig datasentre er for digitaliseringen. Spesielt viktig er energieffektivitet og hvordan datasenter-leverandører adresserer temaer som energiforbruk og ventetid. Den fysiske plasseringen av datasentre er på agendaen i den digitale økonomien”, sier Jan Horsager, Research Director IDC.

5 spørsmål som samtlige suksessfulle CIOer og CEOer burde være i stand til å besvare:  
  1. Hvor er våre data lagret?
  2. Hvordan er våre data beskyttet?
  3. Hva er våre digitale miljøfotavtrykk?
  4. Hva er historikken for nedetid og ventetid i våre dataleveranser?
  5. Oppskalerer vi digital endring og innovasjon, eller bruker vi pengene på egne datasentre og egen infrastruktur?

 

Datasentre er en del av grunnmuren for vellykket digitalisering, og for å komme opp på avanserte nivåer innen digital endring stiller det strenge krav til trygg og sikker datalagring. Valg av riktig datasenter er helt sentralt for vellykket digitalisering, hvor virksomhetens prosesser er datadrevne, og hvor produksjon, dataprosesser og databruk skjer så sømløst og raskt som mulig.

IDC forutser følgende utvikling:

  • I løpet av 2020 vil et flertall av nordiske virksomheter ha startet prosjekter for å identifisere i hvilken geografi og i hvilket datasenter forretningskritiske data er lagret.
  • Sikkerhetsbrudd i 2019 vil føre til betydelig skader på omdømmet til mer enn 10 nordiske børsnoterte virksomheter, og vil føre til bøter og inntektstap i overkant av  en milliard Euro.
  • Debatten om energiforbruk vil komme øverst på agendaen etterhvert som nye datasentre eller hyperscalere blir bygget i Norden og befolkningen innser hvor mye energi et datasenter har behov for.
  • Betydelig utbygging av datasentre i Norden etter 2020 fordi datasentre trenger å være nærmere brukerne for å unngå forsinkelser i datattrafikken etterhvert som bruk av skybasert lagring og IoT øker.
  • I 2019 vil 80 prosent av næringslivets nye digitale tjenester ha behov for å lagres i dedikerte skyløsninger eller kolokasjons-anlegg.

Her kan du laste ned en gratis versjon av IDC Executive Brief

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ fem datasentre bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Tags:

Om oss

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ syv datasentre, samt en ny som er under bygging, bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

For å være en vellykket digital aktør må du vite hvor og hvordan dine data er lagret slik at du har kontroll på dine verdier, etterlever lover og regler og beskytter din merkevare. Vi opplever økt bekymring for det digitale miljøavtrykket, så vel som fysisk sikkerhet som del av tilpasningen til GDPR og knyttet til risikoen for ekstremvær og dataangrep. Dette er bare to av en rekke nøkkelfaktorer virksomheter trenger å ha bevissthet rundt.
Gisle M. Eckhoff, CEO DigiPlex
Datasentre er en økende forretningsmessig bekymring og arbeidet med å utarbeide de fem spørsmålene har gitt meg ny innsikt i hvor viktig datasentre er for digitaliseringen. Spesielt viktig er energieffektivitet og hvordan datasenter-leverandører adresserer temaer som energiforbruk og ventetid. Den fysiske plasseringen av datasentre er på agendaen i den digitale økonomien.
Jan Horsager, Research Director IDC