Ny kundetilfredshetsundersøkelse: DigiPlex har eksepsjonelt høy kundetilfredshet i Norden

Oslo, 17 december 2019 – DigiPlex har gjennomført en kundetilfredshets-undersøkelse ved hjelp av analyseselskapet Radar. Resultatet viser en eksepsjonelt høy kundetilfredshetsgrad for DigiPlex sammenlignet med benchmark for lignende virksomheter, som Radar har beregnet. Undersøkelsen gjelder kunder i Sverige, Norge og Danmark.

Undersøkelsen viser at DigiPlex får en samlet kundetilfredshet på 4,8 - basert på hvor sannsynlig det er at de vil anbefale DigiPlex til andre - som er 0,6 høyere enn benchmark på 4,2. Høyest mulige poengsum er 5.

- Vi er svært glade og samtidig ydmyke over at kundene våre har gitt oss så høy rangering på kundetilfredshet i Norden, sier Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex. Kundene våre rangerte oss også over eller på benchmark i alle kategoriene, noe som er ekstra gledelig, og et godt bevis på at våre medarbeidere lykkes i å levere den merverdien som kundene våre har behov for og setter pris på. Våre fantastiske medarbeidere er avgjørende for vår fortsatte suksess og vår ledende posisjon i Norden.

Av de syv spørsmålskategoriene under infrastruktur og drift er det kategorien samarbeid som får høyest gjennomsnittlig poengsum på 4,8, 0,5 høyere enn benchmark. I hele fem kategorier gir kundene DigiPlex høyere rangering enn benchmark; innkjøps-/tilbudsprosess, avtaler, kvalitet, samarbeid og tilgjengelighet. I kategoriene kompetanse og valuta for pengene ligger DigiPlex på benchmark.

- Vi vil nå øke fokuset ytterligere for å fortsette å møte, og om mulig overgå kundenes høye forventninger, fortsetter Halvor Bjerke. At kundene våre rangerte oss ekstra høyt i kategorien samarbeid, er en god indikasjon på et verdifullt partnerskap. Vi ser frem til å jobbe proaktivt med å optimalisere og utvikle kundenes IT-leveranse, forretningsprosesser og potensielle muligheter.

Connect with DigiPlex

Om undersøkelsen

Kundetilfredshetsundersøkelsen dekket spørsmål innen infrastruktur og drift og ble gjennomført høsten 2019 av RADAR på vegne av DigiPlex. Undersøkelsen, som var nettbasert, ble sendt til alle kunder, og svarprosenten var 15%. Referanseverdien ble beregnet i forhold til 5 andre datasentreoperatører i Sverige, Norge og Danmark.

Kunder scoret leverandøren på en skala (Kundetilfredshetsindeks, KTI) mellom 1 og 5, hvor en (1) poeng tilsvarer laveste karakter og fem (5) poeng tilsvarer høyeste karakter.

Om Radars kundetilfredshetsmåling:

https://radareco.se/radars-erbjudande-for-it-leverantorer/radar-kundnojdhetsmatning/

Om Radar

Radar Ecosystem Specialists er Nordens ledende leverandør av lokal faktabasert innsikt for aktører i IT-bransjens økosystem. Ved å kunne følge pengestrømmen gjennom økosystemet, tilbyr Radar et unikt detaljnivå for både IT-organisasjonen og IT-leverandøren i det lokale markedet. Med tusenvis av datapunkter i økosystemet, samt nærhet og kunnskap om det lokale markedet, leverer Radar verdiskaping som er ledende både på operasjonelt og strategisk nivå. Vår innsikt og våre tjenester skaper muligheten til kontinuerlig å gi oppdatert informasjon om dagens situasjon, planer og prioriteringer. https://radareco.se/om-radar-2/

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ fem datasentre bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Tags:

Om oss

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ syv datasentre, samt en ny som er under bygging, bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi er svært glade og samtidig ydmyke over at kundene våre har gitt oss så høy rangering på kundetilfredshet i Norden. Kundene våre rangerte oss også over eller på benchmark i alle kategoriene, noe som er ekstra gledelig, og et godt bevis på at våre medarbeidere lykkes i å levere den merverdien som kundene våre har behov for og setter pris på. Våre fantastiske medarbeidere er avgjørende for vår fortsatte suksess og vår ledende posisjon i Norden.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex