Seks av ti nordmenn vil ha miljømerking av digitale tjenester

Oslo, 13. november 2019 – Seks av ti nordmenn ønsker at det innføres en miljømerking av digitale tjenester. Dette kommer frem i en fersk Sifo-undersøkelsen som datasenteroperatøren DigiPlex har fått gjennomført. -En stor majoritet av nordmenn ønsker å kunne gjøre grønne valg og redusere sin klimapåvirkning – også på internett, sier Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex.

Hver gang vi streamer en TV-serie, går inn på sosiale medier eller logger oss på nettbanken starter en prosess i et datasenter som bruker strøm og slipper ut CO2. Beregninger viser at datasentre og digital infrastruktur i dag står for 3 prosent av det globale strømforbruket og 2 prosent av verdens CO2-utslipp. CO2-utslippet fra datasentre ligger i dag allerede på nivå med flyindustrien, og om utviklingen fortsetter i samme takt kan datasenterindustrien komme til å stå for rundt 20 prosent av strømforbruket og 5,5 prosent av CO2-utslippene i løpet av 5-10 år.

Sifo-undersøkelsen viser at seks av ti nordmenn vil innføre miljømerking av digitale tjenester. Enda flere, hele 66 prosent, synes det er viktig at digitale tjenester har så lav klimapåvirkning som mulig.

- Om du streamer en film gjennom et energislukende datasenter som drives på brunt kull, så bidrar det i aller høyeste grad til klimaendringene. Dagens forbrukere ønsker i større grad å kunne gjøre et aktivt grønt valg, også når det gjelder bruk av nett-tjenester, sier Halvor Bjerke.

Samtidig er det bare 25 prosent av nordmenn som sier at de vil bruke internett mindre hvis det ville ha bidratt til å redusere den negative klimapåvirkningen.

- Bruk av internett er en naturlig del av hverdagen som få kan eller vil avstå fra. Men forbrukerne kan stille krav til leverandører om at deres digitale tjenester skal være klimasmarte, energieffektive, basert på fornybar energi og forårsake minimale CO2-utslipp. Derfor er det heller ikke overraskende at 64 prosent ønsker at leverandørene skal rapportere sitt strømforbruk og sin klimapåvirkning, for eksempel i sin årsrapport, sier Halvor Bjerke.

Connect with DigiPlex

For mer informasjon, kontakt:

Elisabeth Lennhede, Head of Communications, DigiPlex

elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705


Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Sifo på oppdrag av DigiPlex og ble ferdigstilt i september 2019. Totalt har 1 009 nordmenn i alderen 18–79 år, fra et representativt nasjonalt utvalg svart på spørsmål om digitale tjenester, tjenestenes klimapåvirkning og andre relaterte spørsmål. Totalen i tabellene er ikke alltid 100% grunnet avrunding.


Vedlegg
 

Hvis du bruker streaming-tjenester eller handler på nettet, hvor viktig eller uviktig mener du det er at disse digitale tjenestene har så liten klimapåvirkning som mulig?
 

Svaralternativ (tall i %) Total  18-29 år  30-49 år  50-64 år  65-79 år
Veldig viktig           29              26              29              31              29   
Ganske viktig            37              49              34              36              31   
Ganske uviktig           11              10              11              12                9   
Helt uviktig             6                6                8                7                2   
Jeg bruker ikke streamingtjenester eller netthandelstjenester             6     --             2                5              21   
I tvil/vet ikke           11                9              16                8                7   

 

Hva er din mening om forslaget om innføring av miljømerking av digitale tjenester?
 

Svaralternativ (tall i %) Total  18-29 år  30-49 år  50-64 år  65-79 år
Veldig bra 29 38 26 28 27
Ganske bra 31 32 32 30 30
Ganske dårlig 8 5 10 8 9
Veldig dårlig 9 5 10 11 7
I tvil/vet ikke 23 21 21 23 27

 

Vil du bruke internett og digitale tjenester mindre hvis det ville redusert den negative klimapåvirkningen?
 

Svaralternativ (tall i %) Total  18-29 år  30-49 år  50-64 år  65-79 år
Ja 25 31 25 24 21
Nei 41 35 44 44 36
I tvil/vet ikke 33 29 31 30 43


Hva er din mening om forslaget om at digitale tjenesteleverandører som streamingtjenester og andre nett-tjenester skal oppgi sitt strømforbruk og sin klimapåvirkning, for eksempel i sin årsrapport?
 

Svaralternativ (tall i %) Total  18-29 år  30-49 år  50-64 år  65-79 år
Veldig bra 33 41 31 30 33
Ganske bra 31 33 33 29 32
Ganske dårlig 6 6 7 6 4
Veldig dårlig 8 6 7 9 7
I tvil/vet ikke 22 13 21 26 24

 

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designer, bygger og driver bærekraftige og sikre datasentre i Norden, beliggende i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er uavhengig og tilbyr tilknytning til alle ledende sky- og nettleverandører. DigiPlex spesialiserer seg på å levere markedsledende tjenester til sine kunder gjennom skreddersydde, sikre og robuste miljøer med høyest mulig tilgjengelighetsgrad. Som et resultat av dette blir DigiPlex vist tillit både av offentlige og private kunder - inkludert sikkerhetssensitive organisasjoner som statlige og finansielle institusjoner. DigiPlex’ fem datasentre bruker kun strøm produsert fra 100 prosent bærekraftige kilder og selskapet har vunnet mange priser for sin innovasjon innen energieffektivitet og sine bærekraftinitiativer. www.digiplex.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

En stor majoritet av nordmenn ønsker å kunne gjøre grønne valg og redusere sin klimapåvirkning – også på internett.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex
Om du streamer en film gjennom et energislukende datasenter som drives på brunt kull, så bidrar det i aller høyeste grad til klimaendringene. Dagens forbrukere ønsker i større grad å kunne gjøre et aktivt grønt valg, også når det gjelder bruk av nett-tjenester.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex
Bruk av internett er en naturlig del av hverdagen som få kan eller vil avstå fra. Men forbrukerne kan stille krav til leverandører om at deres digitale tjenester skal være klimasmarte, energieffektive, basert på fornybar energi og forårsake minimale CO2-utslipp. Derfor er det heller ikke overraskende at 64 prosent ønsker at leverandørene skal rapportere sitt strømforbruk og sin klimapåvirkning, for eksempel i sin årsrapport.
Halvor Bjerke, Chief Operating Officer i DigiPlex