DnB NOR overtar Kid Interiør AS

Med bakgrunn i mislighold av låneavtalen mellom DnB NOR og Nordisk Tekstil Holding har DnB NOR igangsatt en prosess for å overta eierskapet i datterselskapet Kid Interiør.

DnB NOR vil som eier videreføre driften i Kid Interiør AS, som har 109 butikker og over 1.000 medarbeidere. Kid Interiør er en dominerende aktør i det norske markedet for hjemmetekstiler og hadde i 2008 en omsetning på vel 860 millioner kroner.

Melding om overtakelse er sendt Konkurransetilsynet 7. mai. Frem til overtakelsen, som kan skje tidligst om tre uker, fortsetter dialogen med eierne for å finne frem til en best mulig løsning for Kid Interiør AS.

Kontaktperson:
Trond Bentestuen, Kommunikasjonsdirektør i DnB NOR, mobil +47 950 28 448


Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR.
Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner