Meldepliktig handel

Bjørn Sund, styremedlem i DnB NOR ASA, har 30.04.2008 solgt 15524 aksjer i DnB NOR ASA til kurs NOK 71,-. Aksjene er solgt til Bjørn Sund Invest AS, org.nr. 989124137, et 100 % eiet selskap av Bjørn Sund. Ny beholding hos Bjørn Sund er 0 aksjer.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner