BEKREFTELSE AV KONTRAKTER FOR BORGLAND DOLPHIN OG BYFOR

Det vises til børsmelding av 26.9.2005 hvor det ble opplyst
at Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen
Energy ASA, har inngått en intensjonsavtale med Statoil
ASA, på vegne av seg selv og de øvrige rettighetshaverne i
Tampen-området på norsk sokkel, om en tre års borekontrakt
for Borgland Dolphin fra 1.1.2007. Endelig
kontraktsinngåelse var betinget av godkjennelse fra de
øvrige rettighetshaverne. Statoil har meddelt at
forbeholdet om godkjennelse fra de øvrige rettighetshaverne
nå er løftet.

Videre har Dolphin Drilling Ltd. mottatt erklæring fra CNR
om utøvelse av den første av to opsjoner på forlengelse av
borekontrakten for Byford Dolphin i britisk del av
Nordsjøen. Forlengelsen er estimert til inntil 100 dager
fra april 2006. Estimert kontraktsverdi for forlengelsen er
ca. USD 11,5 millioner.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner