ENDRING AV LÅNEVILKÅR FOR FOE 02

Den 20. juni d.å. ble det på obligasjonseiermøte
vedtatt at FOE02 skal deles i to ISIN - NO 001
021937.1 og NO 001 0332547.5.

NO 001 0332547.5 - Ansvarlig lån med
konverteringsrett

Betingelsene for NO 001 0332547.5 vil være like
de opprinnelige betingelser for FOE02 - dvs. et
konvertibelt ansvarlig obligasjonslån med
forfall 30. mars 2009 med løpende kupongrente
4,5 % p.a. Dette ISIN vil bli videreført notert
på Oslo Børs. Men for å unngå sammenblandinger
er det besluttet å videreføre noteringen under
ticker FOE03. Beholdningen av obligasjoner for
de investorene som ikke benyttet seg av tilbudet
om å tegne aksjer i Fred Olsen Energy vil bli
overført til det nye ISIN. Totalt utestående
etter delingen av FOE02 vil være NOK 58 125 000,-
.


NO 001 021937.1 - Ansvarlig lån uten
konverteringsrett

Betingelsene for NO 001 021937.1 vil endres slik
at konverteringsretten bortfaller. Forøvrig vil
betingelsene være uendret - dvs. et ansvarlig
obligasjonslån med forfall 30. mars 2009 med
løpende kupongrente 4,5 % p.a. Dette ISIN vil så
snart som mulig bli søkt tatt opp til notering
på ABM. Beholdningen av obligasjoner for de
investorene som benyttet seg av tilbudet om å
tegne aksjer i Fred Olsen Energy til en
tegningskurs lik Konverteringskursen i lånet
(NOK 68,-) vil fortsatt være i det gamle ISIN.
Totalt utestående etter delingen av FOE02 vil
være NOK 300 659 000,-.Delingen av FOE02 vil bli gjennomført den 8.
august 2006.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner