KONTRAKTSOPPDATERING BREDFORD DOLPHIN

Med referanse til børsmelding 16. juni 2009 hvor Dolphin AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Energy ASA, hadde inngått en avtale med RWE Dea Norge AS om en 160 dagers borekontrakt for den halvt-nedsenkbare boreriggen Bredford Dolphin for operasjon på norsk kontinentalsokkel. RWE Dea Norge AS oppnådde bare delvis partnergodkjennelse for kontrakten, følgende har kontraktperioden blitt redusert fra 160 til 90 dager. Den nye kontraktsverdien er redusert til ca. USD 39 millioner og er med forbehold om endelig kontrakt. AGR Petroleums opsjon til å forlenge kontraktsperioden med 80 dager innen utgangen av juni 2009 har blitt økt til totalt 150 dager og utvidet til 14. juli 2009.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner