MELDEPLIKTIG HANDEL

Den 9. februar 2005 innløste ledende ansatte i FOE 167.165
opsjoner i Selskapet til kurs 7,90, 40 og 85 kroner.
Primærinnsidere i selskapet innløste 133 333 opsjoner og
solgte samme dag 133 333 aksjer i markedet til kurs 93,5292
kroner.

Selskapet har gjennom utstedelse av opsjonene redusert sin
beholdning av egne aksjer fra 2 901 394 til 2 734 229.
Antall gjenværende utestående opsjoner i Selskapet er 111
102.

Liste over primærinnsidernes handel og gjenværende opsjoner
følger vedlagt.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker