Offentliggjøring av resultat for 1. kvartal 2008

Offentliggjøring av resultat for 1. kvartal 2008

HOVEDPUNKTER FOR 1. KVARTAL

. Driftsinntekter utgjorde 1 171,9 millioner
. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 612,7 millioner
. Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) var 485,1 millioner
. Nettoresultat før skatt var 527,8 millioner
. Fortjeneste per aksje (EPS) var 7,9
. Borgsten Dolphin inngikk en ny ni måneders kontrakt

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner