OSLO BØRS - AD ENDRING AV LÅNEVILKÅR FOR FOE 02

Det vises til børsmelding sendt fra selskapet 04.08.2006
under ticker FOE02.

NO 001 021937.1 - 4 ,50% Fr. Olsen Energy ansv. konv. 04/09
(FOE02) har siste noteringsdag i dag 07.08.2006.

Forutsatt at deling av FOE02 vil bli gjennomført som
skissert av 04.08.2006, vil notering av det konvertible
lånet bli videreført med virkning fra og med 09.08.2006 med
nytt ISIN NO 001 0332547.5 og ticker FOE03.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner