RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

HOVEDPUNKTER FOR 1. KVARTAL

- Driftsinntekter var 935,9 millioner
- Driftsresultat før avskrivninger
(EBITDA) var 391,5 millioner
- Driftsresultat etter avskrivninger
(EBIT) var 267,8 millioner
- Resultat før skatt var 177,1 millioner
- Periodens resultat var 172,1 millioner
- Inngått tre års borekontrakt for
Blackford Dolphin
- Tidlig innfrielse av `FOE 01`
obligasjonslånet på NOK 760 millioner
- Etablert ny 7-års bankfasilitet på USD
600 millioner
- Fortsatt stramt offshore marked

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker