RAPPORT FOR 4. KV `05 OG FOREL. RESULTAT

HOVEDPUNKTER
Driftsinnt. utgjorde 897,9 mill.
- Driftsres.før avskrivninger
(EBITDA)var 343.0 mill.
- Driftsres. før andre poster var
187,5 mill.
- Driftsres.etter avskrivninger
(EBIT) var 153,8 mill.
- Res.før skatt var 67,8 mill.
- Nettores.var 27,9 mill.
- Nye kontrakter i annet halvår har
medført høyere inntekter og kostnader
- Nye borekontrakter inngått for Bulford
Dolphin, Byford Dolphin, Borgholm Dolphin,
Bredford Dolphin og Borgsten Dolphin

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker