RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

- Driftsinntekter i 4. kvartal 2004 utgjorde 569,5
millioner
- Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var
107,8 millioner
- Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) var minus 50,7
millioner
- Resultat for kvartalet var 122,2 millioner
- Ny borekontrakt signert for Byford Dolphin
- Fullført 5-års klassing for Borgland Dolphin
- Økningen i etterspørselen etter offshore boretjenester
fortsetter

Vedlegg på www.newsweb.no.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner

Dokumenter og linker