SALG AV EGNE AKSJER

Fred. Olsen Energy ASA har solgt 2 623 227 aksjer av sin
beholdning av egne aksjer. Salget ble gjennomført av
Carnegie ASA etter børsslutt torsdag 24.2.2005. Aksjene ble
i hovedsak plassert blant utenlandske og norske
institusjonelle investorer til kurs NOK 100,- pr. aksje.
Aksjene ble ervervet i 2001/2002 til en gjennomsnittlig
kostpris på ca. NOK 41 pr. aksje. Salget medfører en
styrking av likviditeten i selskapets aksje ved at antall
aksjer eiet av andre enn Fred. Olsen & Co.-relaterte
selskaper øker med ca. 12%. Selskapets gjenværende
beholdning av egne aksjer etter salget utgjør 111 002
aksjer som tilsvarer ikke innløste aksjeopsjoner i henhold
til selskapets aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte.

Om oss

Fred. Olsen Energy ASA (the Company) is listed on the Oslo Stock Exchange and provides exploration and production services to the offshore oil and gas industry building on 150 years experience in shipping and more than 35 years in offshore drilling. The Company focuses on rewarding long term customer relationships where innovative and integrated solutions are presented to the benefit of our customers, shareholders and employees.

Abonner