eDreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

eDreams ODIGEO (www.edreamsodigeo.com), en av verdens fremste online-distributører av flyreiser, avsluttet sitt regnskapsår den 31. mars 2015 der inntektene økte med 1 % til 436 millioner euro. Veksten skyldes først og fremst høyere inntekter per bestilling. Dette gjelder både for bestillinger av flyreiser og andre bestillinger.

  • Ekspansjonsmarkedene hadde en god tilvekst på 12 % og representerer nå 41 % av gruppens totale inntekter
  • Den ikke-fly relaterte virksomheten vokste (inntektsøkning på +7 %). Flyvirksomheten var uforandret
  • Justert netto resultat endte på 13,4 millioner euro
  • Likvide midler ved periodens slutt var på 121,8 millioner euro, 22 % bedre enn våre prognoser
  • Konsernet hadde 16 millioner kunder i regnskapsåret 2014–15
  • Konsernets nye toppsjef Dana Dunne har forandret konsernets strategi, og nå skal konsernets forretningsmodell utvikles innen 6 viktige områder

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker