Feil i pressemelding

Redaksjonen mottok tidligere i dag mandag 13. juli en pressemelding fra Enova som omhandler støtte til Troms Kraft Varme som skal bygge energisentral på Langnes i Tromsø. Dessverre har det oppstått en misforståelse under produksjonen av pressemeldingen. Troms Kraft får 1.436.500 kroner i støtte fra Enova, ikke 1.8 millioner kroner slik det sto i pressemeldingen. Vi beklager feilen.

x

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass