Eskilstuna kommun permanentar Trainee

Efter tre framgångsrika år som projekt kommer Trainee nu att bli en permanent verksamhet inom Eskilstuna kommun. Det beslutade Kommunfullmäktige den 16 juni, som en av flera punkter i Årsplanen för 2016.

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden blir ansvariga för verksamheten men genomförandet förutsätter ett fortsatt gott samarbete inom hela kommunkoncernen, säger Thure Morin, chef för blivande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och fortsätter:

- Med tanke på de goda effekter som projektet har visat på så ser vi fram emot att kunna fortsätta detta arbete som betyder mycket för alla de som får möjlighet till dessa jobb. Det betyder också mycket för barnen i de familjer som får en förälder eller två som får jobb och möjlighet till egenförsörjning. Många barn berörs och den socioekonomiska utvärderingen visar på det stora värdet av denna verksamhet, mänskligt och samhällsekonomiskt.

Beslut i kommunfullmktige togs också om att minska antalet årsanställningar inom trainee från 300 till 150. Det innebär att det inte blir något intag av nya traineeplatser under hösten, allt för att komma i fas med de nya riktlinjerna. Nästa intag blir från 1 januari 2016.

- Det känns väldigt bra att Trainee permanentas eftersom detta har visat sig ha varit ett steg in mot arbetsmarknaden för många. Den socioekonomiska rapporten som presenterades i höstas visade exempelvis på många positiva effekter för både individ och samhälle, säger Mattias Öberg, chef för Jobbcentrum inom Eskilstuna kommun, där projektet har sin hemvist.

I samband med omstarten passar Jobbcentrum på att vässa processen.

- Vi har både gjort egna lärdomar som vi nu tar till vara på samt att vi har sneglat på andra framgångsrika koncept. Dessutom kan vi nu dra nytta av andra verksamheter som finns under våra vingar, som till exempel Stegen, säger Mattias Öberg.

En cirka fyra veckors introduktionsdel kommer att tillföras som förbereder deltagarna på ett så förtjänstfullt sätt som möjligt inför den ettåriga traineeanställningen som medhjälpare inom någon av kommunens verksamheter. Likaså kommer det finns en särskild slutfas där man knyter individen närmare både utbildning och arbetsmarknad. Verksamheten kommer också att rustas för kommande satsningar på till exempel ungdomstrainee.

- Det här ligger precis i linje med våra politiska ambitioner att bidra till att få fler i jobb och minska försörjningsstödskostnaderna. I det arbetet har Trainee visat sig vara en viktig nyckel att nå det målet. På kommunfullmäktige tog vi beslut om att permanenta verksamheten, vilket känns mycket bra med tanke på de positiva socioekonomiska effekter detta kan bidra till, säger Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Hon anser att det är ett steg i rätt riktning att stärka kommunens Jobbcentrum med en vässad process.

- Nu fortsätter vi med att utveckla verksamheten för att få till en ännu bättre matchning i arbetslivet, säger Marie Svensson.

Kontaktperson:

Mattias Öberg, chef för Jobbcentrum: 070-086 20 11, mattias.oberg@eskilstuna.se

Therése Norén, kommunikationsstrateg: 070-0862406, therese.noren@eskilstuna.se

Abonner