Konstuppdrag i Eskilstunas nya arena

Om arenan
Eskilstuna kommun har med sina lag, varav ett lag i elitserien, behov av fler sporthallar med bra publikkapacitet. En ny multiarena där idrott, kultur, event och skolidrott kan samsas blir ett välkommet tillskott och komplement till befintliga sport och kulturbyggnader i Munktellstaden.

Närheten till Munktellstaden, med konstmuseum, museer mm inrymda i gamla fabrikslokaler, får betydelse för den arkitektoniska utformningen. Den första bebyggelsen i kvarteret är Eskilstunas offentliga slakthus från 1907 som är kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull med sitt beige tegel med tegelröda fogar.

Konstnärligt skissuppdrag
Våren 2015 startar bygget, centralt i Munktellstaden. Byggherre och ägare är Eskilstuna kommunfastighet AB. Arenan beräknas stå klar 2017.

För att ytterligare förstärka upplevelsen av arenan har medel ur budgeten avsatts för konstnärlig gestaltning. Minst en av utsmyckningarna ska vara synlig utifrån. Sex konstnärer får skissuppdrag för att utforma förslag på konstnärlig gestaltning. Målet är att två av förslagen realiseras.

Två delar av byggnaden är upplåtna för konstnärlig gestaltning:

Uppdrag 1 – Tegelfasader mot Verkstadsgatan/Nordwallsgatan.

Uppdrag 2 – Del av golv i huvudentrén.

Yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av det konstnärliga uppdraget är välkomna att lämna en intresseanmälan. Konstnärerna vi söker ska kunna gestalta i stora komplexa byggnader och ha materialkännedom som passar sig i offentlig miljö och specifikt för uppdragen. Konstnärerna vi söker ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i de tekniker som efterfrågas eller kunna styrka samarbete med expertis inom området.

Den konstnärliga gestaltningen ska:

 • utgå ifrån platsens syfte; aktiviteter som utövas där och människor som vistas där
 • utgå ifrån byggnaden/den rumsliga gestaltningen och idén kring den
 • samverka med miljö och arkitektur
 • förstärka den estetiska upplevelsen
 • Tidsplan (kan komma att justeras)
  1 Juni 2015 - 29 Juni 2015 – Intresseanmälan

  17 Augusti 2015 - 30 November 2015 – Skissarbete

  Januari 2016 - Mars 2017 – Genomförande av godkänt skissförslag

  Budget
  Kostnadsramen för de konstnärliga gestaltningarna i nya arenan är 1,5 miljoner SEK exkl. moms. För beslutat och genomfört skissuppdrag utbetalas 30 000 SEK exkl. moms.

  Arbetsgruppen
  Roland Larsson, teknisk chef, Eskilstuna kommunfastigheter AB, Patrik Ahlbin, projektledare Eskilstuna kommunfastigheter AB, Bengt Strandberg, AQ Arkitekter AB, Ann Queckfeldt, AQ Arkitekter AB, Madelene Unneberg, verksamhetsledare Eskilstuna konstmuseum, kultur- och fritidsförvaltningen, Josefine Bolander, konsthandläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

  Vid urvals- och bedömningsarbetet kan extern konstkompetens adjungeras till arbetsgruppen.

  Läs mer
  På eskilstuna.se finns mer information om uppdrag 1 och 2, intresseanmälan, urval, beslut, kriterier för urval samt underrättelse om tilldelat skissuppdrag.

  Bild: Arenans fasader. Illustration AQ Arkitekter.

  Mer information
  För frågor om intresseanmälan eller projektet kontakta Josefine Bolander, konsthandläggare på Eskilstuna konstmuseum josefine.bolander@eskilstuna.se eller Madelene Unneberg, verksamhetsledare Eskilstuna konstmuseum madelene.unneberg@eskilstuna.se . 

  Tags:

  Abonner

  Multimedia

  Multimedia