Goodyear lanserer KMAX og FUELMAX, som vil gjøre det lettere for flåteoperatører å ta et effektivt dekkvalg

Nye dekk møter etterspørselen med opptil 35 % bedre kjørelengde og 10 % lavere rullemotstand enn forgjengerne , noe som kan gi drivstoffbesparinger på opptil 45 000 euro per år.

Stockholm, 24. september 2013 – Goodyear lanserer i dag to nye serier med lastebildekk – KMAX og FUELMAX. Disse helt nye dekkene vil bidra til å redusere flåtenes driftskostnader med den økte kjørelengden og den lave rullemotstanden de gir. En nylig undersøkelse blant europeiske flåteoperatører, utført på oppdrag av Goodyear[1], bekrefter at dagens flåteoperatører har en ny tilnærming til dekkjøp: de foretrekker å basere dekkvalget på egenskaper heller enn bruksområder. KMAX og FUELMAX vil gjøre det enklere for dem å ta et mer forretningsmessig valg.Goodyear KMAX-serie er, som navnet tilsier, utviklet med tanke på bedre kjørelengde, uten at dette på noen måte har gått på bekostning av andre viktige egenskaper som drivstoffeffektivitet og veigrep. På samme måte er Goodyear FUELMAX-serien laget med tanke på operatører som ønsker å optimere drivstoffeffektiviteten i kombinasjon med god kjørelengde.Undersøkelsen viser også at den viktigste egenskapen for operatørene er rullemotstand, som har direkte innvirkning på drivstoffeffektiviteten. Av operatørene som ble intervjuet, klassifiserte 77 % dette som «veldig viktig» eller «ekstremt viktig». Kjørelengde (76 %) og veigrep på vått underlag (75 %) ble klassifisert på andre- og tredjeplass.«Vi er overbevist om at KMAX og FUELMAX vil gjøre det mye lettere for flåteoperatørene å velge nye dekk», sier Boris Stevanovic, markedssjef for lastebildekk i EMEA-regionen for Goodyear Dunlop Tires Europe. «Det er fordi de besparingene det gir, er klare og tydelige, og innsparinger fører til bedre resultater for selskapene deres. Fordelene kommer ikke bare med den bedre kjørelengden og drivstofføkonomien, men også fordi dekkene er allsidige og laget for helårsbrukDe nye dekkene, som oppfyller flåteoperatørenes høyest prioriterte behov, erstatter de anerkjente seriene Goodyear Long Haul og Goodyear Regional Haul, som omfattet regionaldekkene RHS II, RHD II+ og RHT II og de sparsommelige Marathon LHS II+, LHD II+ og LHT II, og kan brukes i både langgransport og regionaltransport.

Goodyear KMAX – opptil 35 % bedre kjørelengde enn forgjengerne[2]KMAX er en dekkserie utviklet med fokus på kjørelengde til bruk på vei, og gir bedre kjørelengde og bedre helårsfunksjonalitet enn tidligere Goodyear-dekk. Serien består av KMAX S styredekk, KMAX D drivdekk og KMAX T tilhengerdekk. Sammenlignet med Goodyears RHS II- og RHD II+-dekk kan KMAX gi opptil 35 % bedre kjørelengde, slik at flåtene kan kjøre enda lengre – og hele året, takket være det forbedrede veigrepet og drivdekkene som oppfyller alle de forskriftsmessige kravene til vinterdekk.Tester viser at sammenlignet med styredekket RHS II har KMAX S en økning i kjørelengden på opptil 30 %, og sammenlignet med drivdekket RHD II+ har KMAX D er kjørelengden økt med opptil 35 %.

Goodyear FUELMAX – opptil 10 % lavere rullemotstand sammenlignet med forgjengerne [3]FUELMAX er den drivstofføkonomiske serien. Disse dekkene har den laveste rullemotstanden noen sinne for dekk til bruk på vei og med balanserte samlede kjøreegenskaper. Serien består av FUELMAX S styredekk, FUELMAX D drivdekk og FUELMAX T tilhengerdekk. Med en forbedring i rullemotstanden på opptil 10 % gir de besparinger på både drivstoff og CO2-utslipp. I tillegg gir de opptil 15 % bedre kjørelengde, samtidig som de er mer allsidige og har bedre veigrep.
Sammenlignet med de tidligere Goodyear-dekkene LHS II og LHD II viser FUELMAX S og FUELMAX D en økning i kjørelengden på henholdsvis 15 og 10 %. En sammenligning av rullemotstanden med FUELMAX S og FUELMAX D i forhold til LHS II+ og LHD II+ viser at de nye dekkene gir en forbedring på henholdsvis 6 og 10 %.  Merkerangeringen for FUELMAX-dekkene bekrefter de overlegne egenskapene på dette området. Det indikeres av A-rangering for drivstoffeffektivitet på enkelte av FUELMAX-tilhengerdekkene og hovedsakelig B-gradering for de andre.[4]

Felttesting av KMAX og FUELMAXFør Goodyear lanserer nye dekk på markedet, gjennomgår de alltid omfattende testing, både internt og gjennom eksterne felttestprogrammer i samarbeid med flåteoperatører.Transports Berthaud var en av flåtene som deltok i testingen av den nye KMAX-serien: «Vi fulgte nøye med på hvordan dekkene gjorde det, spesielt levetid og drivstofforbruk», sier Stéphane Helaiem, administrerende direktør for Transports Berthaud. «Vi kan rapportere om store forbedringer med de nye Goodyear KMAX-dekkene, inkludert en forbedring i potensiell levetid på mer enn 30 % sammenlignet med Goodyear Regional-serien.[5] Godt veigrep på snøføre er spesielt viktig for oss, siden vi må levere varene våre til riktig tid. Under slike forhold rapporterte sjåførene våre om bedre veigrep og trekkraft enn med de dekkene vi brukte tidligereTransports Berthaud har sin base i Nimes i Frankrike, og har en flåte på 118 kjøretøyer og transporterer kjøle- og frysevarer som frisk frukt og grønnsaker. De kjører årlig omtrent 1,2 millioner mil, og opererer hovedsakelig på faste ruter mellom Lyon, Strasbourg, Bordeaux og Rungis i nærheten av Paris.Transports Pedretti testet både KMAX- og FUELMAX-serien.«Vi testet FUELMAX-dekkene på langtransport og KMAX på regionaltransport. FUELMAX ga oss en drivstoffbesparing på 1600 euro per kjøretøy per år, og levetiden for KMAX var imponerende mye bedre enn de dekkene vi har brukt før», sierCédric Pedretti, eier av Transports Pedretti. «Begge de nye dekkseriene viser god balanse mellom slitasje og drivstofforbruk – FUELMAX viser best resultater angående drivstofforbruk, mens KMAX har en imponerende levetid. Vi kjørte omtrent 15 000 mil med FUELMAX-dekkene i løpet av et år, og vi brukte dem hele året. I denne perioden hadde vi et drivstofforbruk på 3,3 liter per mil. Sammenlignet med de tidligere dekkene våre, betydde dette en innsparing på omtrent 1600 euro per kjøretøy per år.Vi testet KMAX over omtrent 10 000 mil, og resultatet var en forbedring i levetiden på omtrent 25 % sammenlignet med våre tidligere dekk. Vi har levert til vintersportssteder under veldig vanskelige forhold i mange år.
Noen av sjåførene våre som kjører til disse stedene, fant ut at de ikke trengte å bruke kjettinger like ofte som de hadde gjort tidligereTransports Pedretti er en 50 år gammel familiebedrift med base i Savoy i Frankrike. Selskapet kjører med tre ulike forretningsporteføljer: Industriprodukter, kjølevarer og biltransport. I tillegg til dette opererer de transporttjenester over hele Frankrike.

Endrede trender og krav til vinterdekkTrendene i europeisk veitransport har endret seg de siste årene.
Tidligere brukte flåteoperatørene å spesialisere seg på enten langtransport eller regionaldrift, med kjøretøyer som bare ble brukt til enten det ene eller det andre. Det betydde at dekk som var optimert for selskapets driftstype, var et opplagt valg. Transportbransjen har blitt mer fleksibel, og krever i dag ofte at kjøretøyene skal kunne brukes til mange ulike oppgaver og dekke alt fra bykjøring til langtransport. KMAX og FUELMAX egner seg godt til begge bruksområder.En annen endring gjelder vinterføre og de tilhørende forskriftene.
Uforutsigbare vinterforhold over omtrent hele Europa, samt stadig strengere forskrifter for vinterdekk, har ført til stor etterspørsel etter vanlige dekk som kan sikre mobilitet også på vinterføre. Nye KMAX og FUELMAX er videreutviklet med dette i tankene, slik at de har ekte helårsfunksjonalitet med drivdekk som oppfyller alle krav til vinterdekk og er merket med snøfnuggmerket med tre fjelltopper (3PMSF) i tillegg til M+S-merket.
Goodyears undersøkelse viser at 64 % av flåteoperatørene ønsket seg standarddekk med gode vinteregenskaper[6] – KMAX og FUELMAX gir dem det de ba om.

Nye teknologierKMAX og FUELMAX er laget med henholdsvis KMAX- og FUELMAX-teknologi.KMAX-teknologien omfatter IntelliMax Rib-teknologien og IntelliMax Tread-teknologien, mens FUELMAX-teknologien omfatter IntelliMax Groove-teknologien.IntelliMax Rib-teknologien (i KMAX S) forbedrer rullemotstanden og våtgrepet, og relaterer til slitemønsteret, som er utformet med avstivingsteknologi for kraftige svingkrefter og god håndtering.IntelliMax Tread-teknologien (i KMAX D) består av doble lag av slitebane, hvor det øverste laget gir god kjørelengde, mens det underliggende sikrer lav rullemotstand.IntelliMax Groove-teknologien (i FUELMAX S) optimerer rullemotstanden ved hjelp av et «skjult» slitemønster som er støpt inn i dekket.

Forlenget levetidSom med alle Goodyears dekk for kommersielle kjøretøyer, kan KMAX og FUELMAX både mønsterskjæres og regummieres. TreadMax-versjoner av KMAX D og T samt FUELMAX D og T kommer på markedet samtidig med de nye dekkene de er kopier av. Disse er bygd på dekkstammer med Goodyears nyeste stammeteknologi, og har samme slitemønstre og slitebanematerialer som de nye dekkene, så egenskapene blir veldig like.

Vi tar deg lengre«Vi tar deg videre» er temaet for den nye dekklanseringen, med fokus på Goodyears mål med programmene for produkt- og tjenesteutvikling om å støtte kundene våre i forretningsdriften og hjelpe dem å oppnå bedre resultater.Det betyr å innføre dekk som er mer kostnadseffektive og har bedre kjøreegenskaper, samtidig som vi tilbyr tjenester og løsninger for flåteoperatører slik at de kan redusere administrasjonstiden og maksimere avkastningen på dekkinvesteringene sine.Goodyear KMAX og FUELMAX er perfekte eksempler på dette: med økt kjørelengde og redusert drivstofforbruk kan flåtene «kjøre lengre».

[1] Undersøkelsen ble gjennomført av MV2 Conseil på vegne av Goodyear. Rundt 500 lastebilflåter fra Frankrike, Italia, Tyskland, Polen og Spania ble intervjuet i juni og juli 2013.

[2] Sammenlignet med RHS II og RHD II+. Tester utført i samarbeid med ulike europeiske flåteoperatører under Goodyears ledelse på dimensjon 315/80R22.5 mellom juli 2011 og juni 2013.

[3] Sammenlignet med LHS II og LHD II+. Tester utført i samarbeid med ulike europeiske flåteoperatører under Goodyears ledelse på dimensjon 315/70R22.5 mellom juli 2011 og juni 2013.

[4] EU-dekkmerkingen varierer med dimensjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.goodyear.eu/truck

[5] Testen sammenlignet KMAX med RHS II og RHD II+.

[6] Undersøkelsen ble gjennomført av MV2 Conseil på vegne av Goodyear. Rundt 500 lastebilflåter fra Frankrike, Italia, Tyskland, Polen og Spania ble intervjuet i juni og juli 2013.

 

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Multimedia

Multimedia