Millenniumgenerasjonen vil ha intelligente, billige og tilkoblede biler som oppfyller alle sikkerhetskrav, ifølge den nye ThinkGoodMobility-undersøkelsen fra Goodyear

Unge mennesker over hele Europa vil ha intelligente, billige og tilkoblede biler i 2025, men det er viktig for dem at utviklingen av intelligente funksjoner og teknologiske løsninger alltid forbedrer trafikksikkerheten. Ifølge den siste undersøkelsen fra Goodyear Dunlop Tires Europe (GDTE) i samarbeid med ThinkYoung tror de fleste fra millenniumgenerasjonen (55,7%) at utvikling av en billig bil som kan holde tritt med de siste teknologiske løsningene, vil være en viktig utfordring for bilindustrien i de neste ti årene. Ytterligere 31,5 % sa at utvikling av en intelligent bil med et høyere tilkoblingsnivå blir en viktig utfordring i tiden fremover.

Over hele verden er behovet for mobilitet i stadig økning og utvikling på grunn av en kombinasjon av befolkningsvekst, økonomisk utvikling og teknologiske fremskritt. Dette er bakgrunnen for den siste undersøkelsen fra Goodyear. “ThinkGoodMobility” intervjuet mer enn 2500 universitetsstudenter (i alderen 18–30 år) fra 12 land som studerer realfag, teknologi, ingeniørfag, kunst og design og matematikk.

Intelligente sikkerhetsfunksjoner er den viktigste endringen innenfor mobilitet

Undersøkelsen antyder at for millenniumgenerasjonen er de mest dominerende og attraktive teknologiske løsningene innenfor transport løsningersom forbedrer sikkerheten. På spørsmål om hvilke endringer de aller helst vil se innenfor mobilitet i 2025, svarte nesten halvparten (47,7 %) intelligente sikkerhetsfunksjoner, mens en nesten like høy andel (39 %) var opptatt av at kjøretøyene kan kommunisere med andre biler for å forutsi plutselige endringer og tilpasse seg dem.

Den mest populære funksjonen for dekk er sensorer som viser når de ikke fungerer sikkerhetsmessig optimalt (41,2%), og derfor bør kontrolleres eller skiftes ut.Dette antyder en interesse for tilkoblingsfunksjoner og intelligente systemer og viser at sikkerhet er viktigst for unge mennesker når det gjelder innføring av ny teknologi.

“Millenniumgenerasjonen er ekstremt dyktige når det gjelder teknologi, så det er ikke overraskende at de ønsker seg intelligente og tilkoblede biler i løpet av de neste ti årene,” sier Carlos Cipollitti, generaldirektør ved Goodyear Innovation Centre i Luxembourg. “Det er godt å se at sikkerhet er like viktig. Hos Goodyear står sikkerhet i sentrum av vårt utviklingsarbeid.Vi ser hele tiden på de siste teknologiske løsningene. Derfor kan kombinasjonen av bilens sikkerhetssystemer og dekkene våre levere enda høyere ytelsesnivåer.”

Bekymringene for selvkjørende biler har sammenheng med sikkerhet

Den sjåførløse bilen er for tiden et fokusområde for både bilindustrien og IT-bransjen. På spørsmål om hvilket nivå av autonomi unge mennesker vil ha i bilen i 2025, er det bare 22,3 % som vil at bilen skal være fullstendig autonom. Størstedelen (77,7 %) vil ha grunnleggende autonomi eller middels autonomi.

Undersøkelsen viser at hovedårsaken til det er mangel på tillit. Det største hinderet for selvkjørende biler er at de tror pålitelighet er et problem.Det gjelder 55,5% av respondentene. Etter dette kommer pris (47,7 %) og sikkerhets- og personvernbekymringer (38,5 %).

På spørsmål om hva de betrakter som den viktigste fordelen med fremtidens selvkjørende biler, svarer de fleste (60,9 %) færre trafikkulykker, etterfulgt av stressfrie kjøreturer (41,9 %) og færre køer (39,7 %).

Alle resultatene fra undersøkelsen finnes på ThinkGoodMobility.com.

Om metodene i undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført av ThinkYoung på vegne av Goodyear for å få en bedre forståelse av synspunktene til unge mennesker om fremtidens mobilitet. Undersøkelsen omfattet 15 spørsmål og ble sendt til unge mennesker i alderen 18 til 30 år som studerer realfag, teknologi, ingeniørfag, kunst og design og matematikk ved universiteter i 12 land: Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Luxembourg, Slovenia, Belgia, Nederland, Spania, Polen, Sverige og Tyrkia. Til sammen 2564 personer deltok i den nettbaserte undersøkelsen. Feltarbeidet ble utført mellom mai og juni 2015.Studien gir omfattende innsikt i hva unge mennesker over hele Europa mener er de største utfordringene og utviklingsbehovene innenfor mobilitet.

Om Goodyear
Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter.  Selskapet har cirka 66 000 ansatte og produserer sine produkter på 49 anlegg i 22 land over hele verden.  De to innovasjonssentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider for å utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen både innen teknologi og kjøreegenskaper.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: http://www.goodyear.eu/corporate_emea/

Om Think YoungThinkYounger den første tenketanken som fokuserer på unge mennesker. Tenketanken ble grunnlagt i 2007 og er utvidet med kontorer i Brussel, Genève og Hongkong. ThinkYoung driver med forskning og undersøkelser, lager dokumentarfilmer og kommer med forslag til politikk med fokus på fem handlingsområder: entreprenørskap, utdanning, EU–Asia-relasjoner, EU-utvidelse og miljø.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til:www.thinkyoung.eu

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Multimedia

Multimedia