Oljeprisene stiger i Europa: Lastebiloperatører leter stadig etter informasjon om hvordan de kan spare drivstoff

I henhold til en ny undersøkelse fra Goodyear Dunlop Tires Europe er Europas lastebilflåter med dagens stadig stigende drivstoffpriser konstant på jakt etter mer informasjon om hvordan de kan spare betydelige beløp på drivstofforbruket.
Det er kanskje ikke overraskende at nærmest alle flåteoperatører (92 %) arbeider for å forbedre drivstoffeffektiviteten. Til tross for dette kontinuerlige arbeidet mener imidlertid Europas flåteoperatører at mye mer kan gjøres.  
Nesten en tredel (28 %) sier at de kunne oppnå større besparinger på drivstoff hvis de hadde bedre informasjon om hvilke faktorer som har størst innvirkning på lastebilenes drivstofforbruk.
Denne mangelen på informasjon betyr at mange flåteoperatører er usikre på fremtiden. Nesten én av seks (15 %) er urolige for at de ikke vil klare å opprettholde lønnsomheten gjennom det kommende tiåret, og en femtedel (19 %) av flåtene er ikke sikre på at de vil kunne gjøre ytterligere forbedringer i drivstoffeffektiviteten innenfor det samme tidsrommet.
De østeuropeiske flåtene er imidlertid mer optimistiske når det gjelder mulighetene for å oppnå større effektivitetsbesparinger, muligvis fordi prisen for diesel og nasjonale miljøforskrifter har påvirket dem mindre enn deres naboer i vest over de siste fem årene. For eksempel sier en tredel av de polske flåtene (33 %) at de kan oppnå over 20 % innsparing på drivstoff innen 2020, sammenlignet med 12 % i Vest-Europa.
Disse resultatene kommer to måneder før Goodyear Dunlop samler Europas største operatører i Brussel for å snakke om hvordan logistikkbransjen kan arbeide smartere for å kutte betydelig ned på flåtenes drivstofforbruk i det kommende tiåret. Et viktig tema i debatten vil være hvilken rolle dekkene spiller i forbedring av drivstoffeffektiviteten og reduksjon av CO2-utslippene, samtidig som de også må oppfylle andre viktige krav, for eksempel i forhold til trafikksikkerhet.
“Kundene våre gjør betydelig fremgang i arbeidet med å redusere drivstofforbruket, men på et helt grunnleggende nivå. De trenger fremdeles mer informasjon om nøyaktig hvilke tiltak som vil gi de største besparingene. Når man arbeider under slike vanskelige økonomiske forhold som nå, trenger flåteoperatørene å forsikre seg om at alle tiltak de setter i verk, faktisk vil føre til den tiltenkte drivstoffbesparingen”, sier Boris Stevanovic, markedsdirektør for lastebildekk hos Goodyear Dunlop EMEA.  
“Kjøretøyprodusenter, utstyrsleverandører, dekkprodusenter og flåteoperatører må samarbeide enda tettere for å finne de beste løsningene. Flåteoperatørene må kunne stole på at alle investeringer i den eksisterende flåten vil gi en avkastning i form av drivstoffbesparinger og reduserte CO2-utslipp som er bra for både forretningene og miljøet i dagens utfordrende økonomiske og forskriftsmessige klima.”
Europeiske beslutningstakere, bransjeeksperter og transportforskere vil fortelle om de siste nyskapningene, de rådende lovgivningstrendene og den nyeste forskningen for å hjelpe flåtene på tvers av sektorer og regioner og å redusere sitt samlede drivstofforbruk betydelig innen 2020.
Blant høydepunktene på symposiet kan vi nevne:
•    En oppdatering fra EU-kommisjonen, Generaldirektoratet for transport
•    En debatt om effekten av et bransjeomfattende, selvpålagt mål for drivstoffreduksjon
•    En serie workshops hvor flåteoperatørene kan dele sine erfaringer, lære om det kommende dekkmerkingssystemet og forberede seg på fremtidig lovgivning
______________________________________________________________________
Om undersøkelsen
Goodyear Dunlop ønsket å vite mer om utfordringene europeiske flåteoperatører står overfor, og gjennomførte en kvantitativ undersøkelse med over 400 europeiske operatører innen lang- og regionaltransport mellom september og november 2011. Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative spørsmål om sine erfaringer og meninger om arbeidet med drivstoffeffektivitet. Resultatene av undersøkelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var flåter med 1-50 lastebiler (dette er de flåtene som er i størst fare på grunn av stigende kostnader), 30 % var flåter med 51-250 lastebiler, og en tidel var enda større flåter. De fullstendige resultatene vil bli offentliggjort på Goodyear Dunlop Fleet Symposium i januar 2012.

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Dokumenter og linker