Ulike kjørepersonligheter støter sammen på Europas veier

Uansett om de er på sommerferie eller pendler til jobben kan tiden folk bruker på veien, være en stressende og frustrerende opplevelse, som vist av sosialpsykologer fra London School of Economics and Political Science (LSE).

En pågående undersøkelse om det sosialpsykologiske aspektet ved trafikksikkerhet, utført i samarbeid mellom LSE og dekkprodusenten Goodyear, har identifisert de ulike måtene folk reagerer på når de kommer i kontakt med andre sjåfører på veien. Disse er basert på hvordan de håndterer sine egne følelser og usikkerheten om atferden til andre veibrukere.

Gjennom fokusgrupper og dybdeintervjuer med europeiske sjåfører har forskerne kommet frem til sju ulike personligheter som ofte går igjen.

1)Læreren: passer på at andre sjåfører vet at de har gjort noe galt, og forventer anerkjennelse for sin innsats for å undervise andre.

2)Bedreviteren: tror han/hun er omgitt av inkompetente idioter og tilfredsstiller seg selv med å rope nedlatende kommentarer til andre sjåfører mens han/hun selv sitter beskyttet inne i sin egen bil.

3)Konkurrenten: trenger å komme seg foran alle de andre sjåførene og blir irritert når noen kommer i veien for det. Han/hun kan komme til å akselerere akkurat når noen prøver å kjøre forbi eller lukke en luke for å hindre at noen kommer seg inn foran han/henne.

4)Strafferen: vil straffe andre sjåfører for alt han/hun oppfatter som feil. Kan komme til å gå ut av bilen og ta kontakt med andre sjåfører direkte.

5)Filosofen: godtar dårlig oppførsel på en avslappet måte og prøver å forklare den rasjonelt. Klarer å holde sine egne følelser inne i bilen.

6)Avstandstakeren: behandler andre sjåfører som oppfører seg dårlig, upersonlig og slår dem fra seg som et faremoment.

7)Eskapisten: hører på musikk eller snakker i telefonen for å isolere seg. Eskapistene distraherer seg selv med utvalgte sosiale relasjoner så de ikke trenger å forholde seg til andre sjåfører på veien. Dette er også en strategi for å unngå å bli frustrert i utgangspunktet.

Disse «kjørepersonlighetene» kommer frem i ulike situasjoner når sjåfører må forholde seg til andre på veien.

«Mye av tiden kan vi sitte stille og rolig i den behagelige boblen bilen utgjør, men rundt neste sving må vi kanskje forholde oss til andre sjåfører.Det gjør veien til et utfordrende og usikkert sosialt miljø. Selv om vi ikke bekymrer oss om hvordan andre kjører, indikerer denne forskningen at atferden deres også avhenger av hva vi gjør. Vi skaper personligheter vi ikke liker. Fra et psykologisk synspunkt representerer disse ulike personlighetstypene ulike utløp som sjåfører bruker til å håndtere frustrasjoner og sterke følelser. Vi er ikke alltid helt det ene eller det andre. Avhengig av situasjonen og samhandlingen med andre vil de fleste av oss se at flere av disse profilene kommer frem», forklarer Dr. Chris Tennant, sosialpsykolog, som leder forskningsprosjektet på LSE.

«De fleste av disse atferdstypene kan føre til farlige situasjoner på veien. Ved å forstå hvilken atferd vi viser og hvilke situasjoner som fremkaller den, er et første skritt på veien for oss alle til å få kontroll med den, og dermed skape et tryggere miljø på veien for både oss selv og alle andre på veien», anbefaler Olivier Rousseau, Goodyears direktør for forbrukerdekk i Europa, Midtøsten og Afrika.

Personlighetstypene som fremkom i den første del av samarbeidsprosjektet, som undersøker kjøreatferd kvalitativt ved hjelp av fokusgrupper og dybdeintervjuer. Med denne forskningen ønsker LSE og Goodyear å identifisere hvordan sjåfører påvirker hverandres atferd på veien.

Den andre delen av prosjektet er en felleseuropeisk undersøkelse i 15 land. De endelige resultatene av den felleseuropeiske undersøkelsen ventes i oktober.

Om Goodyear

Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. De har cirka 67 000 ansatte og produserer sine produkter på 50 anlegg i 22 land over hele verden. De to fornyelsessentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider for å utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen både innen teknologi og kjøreegenskaper.

Om LSE

London School of Economics and Political Science (LSE) er et av de viktigste universitetene for samfunnsforskning i verden. LSE er et spesialuniversitet med internasjonal rekrutteringsbase og global rekkevidde. Deres forskning og undervisning dekker hele bredden av samfunnsvitenskapene, fa økonomi, politikk og jus til sosiologi, antropologi, regnskap og finans. Skolen ble grunnlagt i 1895, og har er anerkjent for sin akademiske standard. 16 Nobel-prisvinnere har gått på eller arbeidet ved LSE. Skolen har en kosmopolitisk studentmasse, med omtrent 9500 heltidsstudenter fra 140 land. LSE har over 3000 medarbeidere, og omtrent 46 prosent av dem kommer fra land utenfor Storbritannia.

Merknader til redaktører

Data fra tidligere undersøkelser om unge sjåfører (under 25):

  • 65 % av unge sjåfører har flere distraksjoner i bilen i      dag en noen gang før.
  • 40 % av unge sjåfører er villige til å ta flere sjanser.
  • 29 % av unge sjåfører vil mindre sannsynlig ta imot      rådene de får under kjøreopplæringen.
  • 29 % av unge sjåfører ser ikke verdien av kjøretimer.
  • 76 % av kjørelærere ønsker at foreldrene skal være et      bedre eksempel for barna sine.

Den siste utgaven av Goodyears forskningsrapport «Driving Safety First: Improving road safety for novice drivers» kan lastes ned her.

De fullstendige resultatene av tidligere trafikksikkerhetsundersøkelser på oppdrag av Goodyear er tilgjengelige på forespørsel.

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner