Undersøkelse fra Goodyear viser: Myndighetene bør spille en enda større rolle i arbeidet med å forme fremtiden for veitransportbransjen.

Stockhom, 14. oktober  2014 – Goodyear offentliggjorde i dag forskningsrapporten «Mobility of the Future: Smart Fleets and the Future of the Transport Industry» (Fremtidens mobilitet: smarte flåter
og transportbransjens fremtid) på selskapets transportsymposium i Brussel.  Hovedpoenget i rapporten er at myndighetene kunne ha inntatt en enda større rolle i formingen av veitransportbransjens fremtid.  Goodyears rapport inneholder nye forskningsresultater og konkrete anbefalinger til EUs og hvert enkelt lands politiske myndigheter, for eksempel tydeligere incentiver til å etablere drivstoffeffektive flåter og videre markedsføring av EU-dekkmerkingen for å maksimere potensialet som ligger i den.

Goodyears rapport viser at flåteoperatørene mener at myndighetene spiller en viktig rolle i formingen av veitransportbransjens fremtid. 53 % av flåteoperatørene ønsker flere incentiver for miljøvennlige flåter, og 60 % ønsker incentiver for å kjøpe drivstoffeffektive dekk.  Én av ti (11 %) flåteoperatører nevner effekten av forskrifter som én av de to største utfordringene veitransportbransjen som helhet står overfor.  Nesten tre av fire (74 %) flåteoperatører mener at en reduksjon av drivstoffavgiftene ville få en positiv innvirkning på veitransportbransjen, og i tillegg går 72 % inn for større investeringer i veinettet.

Andre viktige punkter i Goodyears forskningsrapport «Mobility of the Future: Smart Fleets and the Future of the Transport Industry»:

 • Fire av ti (40 %) flåteoperatører hevder fremdeles at de stigende drivstoffkostnadene er deres største problem.
 • For å kunne håndtere de økende drivstoffkostnadene sier nesten alle (92 %) av flåteoperatørene at de måler flåtens drivstofforbruk.
 • To tredeler (66 %) av flåteoperatørene som bruker telematikk, formidler også relevant informasjon til sjåførene for å hjelpe dem å kjøre mer effektivt.
 • Å få tak i og beholde gode sjåfører er også et stort problem for flåteoperatørene. En firedel (25 %) av dem sier dette er deres største eller nest største problem.

«Vår forskning viser at veitransportbransjen er villig til å bli enda mer bærekraftig.  Den viser klart at flåtene allerede investerer i teknologi som reduserer drivstofforbruket, og de trenger mer støtte fra EU og nasjonale myndigheter.  Vår forskningsrapport inneholder konkrete anbefalinger til hvordan offentlige etater kan hjelpe transportbransjen mot en mer bærekraftig fremtid», sier Michel Rzonzef, Goodyears direktør for forretningsenheten for kommersielle produkter i EMEA-regionen.

Goodyear offentliggjorde forskningsrapporten på sitt andre symposium for transportbransjen i Brussel, som hadde fokus på veitransportbransjens fremtid.  Under symposiet ble det diskutert løsninger for å skape en bærekraftig transportbransje, både via offentlige forskrifter og ved hjelp av kjøretøysteknologi.

Anbefalinger til EU-myndighetene:

 • Gi incentiver for drivstoffeffektive flåter.
 • Markedsfør EU-dekkmerkingen.
 • Innfør obligatorisk TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems) for nye kommersielle kjøretøyer for å fremme drivstoffeffektivitet.
 • Vær klare og tydelige i reformer av forskrifter angående vekt og dimensjoner på kommersielle kjøretøyer.
 • Gi klarere retningslinjer for kjøring av større kjøretøyer over grenser.
 • Gi mer støtte for å kunne utnytte ny telematikkteknologi, for eksempel harmoniserte standarder for telematikk.
 • Gi ekstra støtte fra myndighetene til veitransportsektoren for å tiltrekke seg og beholde dyktige sjåfører.

«Vi så på bransjens fremtid med flåteoperatørenes øyne, med fokus på effektivitet, innovasjon og dialog. Vi er stolte over å kunne presentere en analyse av både utfordringene og løsningene.  Jeg er sikker på at vi sammen kan oppnå den effektiviteten som bransjen trenger. Goodyear har forpliktet seg til å spille sin rolle i utformingen av en bærekraftig fremtid for transportbransjen», sier Darren
Wells, Goodyears administrerende direktør for EMEA, i sin tale.

Symposiet førte sammen representanter på høyt nivå fra EUs institusjoner, bransjen og akademia, inkludert João Aguiar Machado, generaldirektør for mobilitet og transport i EU-kommisjonen, for å diskutere resultatene fra Goodyears undersøkelse og transportbransjens fremtid.

Goodyears symposium Mobility of the Future var det andre i sitt slag, og belyste selskapets fortsatte støtte til flåtene, bransjen og myndighetene, i tillegg til selskapets kontinuerlige forpliktelse som en viktig brikke innenfor transportbransjen.

Om metodikken i undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført av ReputationInc på vegne av Goodyear for å få en bedre forståelse
av hva som bekymrer flåteoperatørene i Europa. Undersøkelsen bestod av 24 spørsmål, og ble sendt ut til flåteoperatører i ni ulike land: Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, Tyrkia og Storbritannia. Til sammen 576 flåteoperatører deltok i undersøkelsen via Internett. Feltarbeidet ble utført mellom april og juni 2014.

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker