HNA/HNB Hafslund har mottatt kontorvedtak i skattesaken om realiserte konvertible obligasjoner i REC

Det vises til børsmelding av 5. november 2008 vedrørende realiserte konvertible obligasjoner i REC. Hafslund har nå mottatt kontorvedtak fra Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) i tråd med utkastet, der SfS fastholder full beskatning og verdsetter hver REC-aksje per konverteringstidspunktet i begynnelsen av mars 2006 til 81,50 kroner.
 
Hafslund er uenig både i det anførte grunnlaget for skatteplikt og i den verdsettelsen som fremgår av vedtaket, og vil følge opp vedtaket med klage eller rettslige skritt.
 
Hafslund ASA
Oslo 22. desember 2008
 
For mer informasjon vennligst kontakt:
Konserndirektør for Økonomi og Finans, Gunnar Gjørtz, tlf: 92 21 72 00
Investorkontakt Lars Ove Johansen, tlf: 99 29 14 60
Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf 90 82 85 77

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner