Fritidsbåter for 60 milliarder

Verdien av forsikrede fritidsbåter i Norge er i dag over 60 milliarder kroner, viser beregninger If Skadeforsikring har gjort. Høyest forsikringsverdi har båter i Oslo. Deretter kommer Akerhus, Vestfold, Møre og Romsdal og Østfold.

Antall forsikrede fritidsbåter har aldri vært høyere enn i fjor. Ved siste årsskifte var 304.000 fritidsbåter forsikret i Norge. Ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon er dette en økning på 3,5 % fra året før.

Ifølge Ifs tall har norske fritidsbåter i dag en gjennomsnittlig forsikringsverdi på nær 210.000 kroner. Dette er en økning på nær 20 % de siste to årene og mer enn 80 % økning i forhold til 2002.

Det er høyest gjennomsnittlig forsikringsverdi på seilbåter med vel 440.000 kroner, mens forsikringsverdien på motorbåter med innenbordsmotor ligger på 390.000 kroner. Båter med utenbordsmotor har gjennomsnittlig forsikringsverdi på 96.000 kroner.

I denne statistikken inngår ikke båter som norske eiere har valgt å forsikre i utlandet.

Fritidsbåteiere i Oslo har en gjennomsnittlig forsikringsverdi på 311.000 kroner. Deretter kommer Akershus 261.000 kroner, Vestfold 233.000 kroner, Møre og Romsdal 231.000 kroner, Østfold 226.000 kroner og Hordaland 219.000 kroner.

- Fritidsbåter har forskjellig verdiutvikling som bruktbåter. Noen stiger og andre synker i verdi. Det er ingen automatisk regulering av forsikringsverdien på fritidsbåter, så det er den enkelte eier selv som må følge med på verdiutviklingen og sette riktig forsikringsverdi på båten, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If skadeforsikring.


Lysaker 12. mars 2009

Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Jack Frostad, mobiltlf. 92826255

Vedlagt følger tabell med fylkesoversikt som viser gjennomsnittlig forsikringsverdi på båter forsikret i If Skadeforsikring.

Om oss

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Dokumenter og linker