195 millioner til slakte- og foredlingsanlegg på Frøya

Innovasjon Norge tilbyr lån på til sammen 195 millioner kroner til SalMar ASA og Nordskag Næringspark AS. Lånene skal bidra til byggingen av det som er målsatt å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks.

Det gis 100 millioner kroner i lån til eiendomsselskapet Nordskag Næringspark AS som skal bygge anlegget. Aksjonærene i Nordskag Næringspark AS er SalMar ASA, Kverva AS og Abra Norge AS. Videre gis SalMar lån på 95 millioner kroner til delfinansiering av en topp moderne utstyrspark.

SalMar har over lang tid vist seg som en av de ledende i bransjen med hensyn til relativ lønnsomhet innenfor produksjon av atlantisk laks.

- Vi føler oss trygge på at SalMar gjennom denne satsingen vil befeste og styrke sin posisjon som et av verdens ledende oppdrettsselskap, sier direktør Vigdis Harsvik ved Innovasjon Norges kontor i Trondheim.

Til tross for tiltakende internasjonal lavkonjunktur og finansuro, er det en positiv utvikling i norsk lakseoppdrettsnæring, og prisene hittil i 2009 er høyere enn de var i samme periode i 2008. Samtidig opplever verdens nest største produsent av atlantisk laks, Chile, utfordringer som har medført en betydelig reduksjon i leveransene. Dette er problemer som ventes å vedvare i ytterligere noen år.

- I en slik situasjon er det spesielt viktig at norske oppdrettere tenker langsiktig og sørger for å styrke norsk oppdrettsnæring sin posisjon i et framtidig, globalt matvaremarked. Gjennom denne satsingen går SalMar foran og viser vei når det gjelder utviklingen av norsk havbruksnæring, sier Harsvik i Innovasjon Norge.

Den samlede investeringen er på cirka 410 millioner kroner. SalMar har til sammen cirka 500 ansatte, de fleste av dem i øykommunen Frøya på kysten av Sør Trøndelag.

En positiv tilleggseffekt er at det i anleggsperioden vil bli sysselsatt et betydelig antall bygge- og anleggsarbeidere.

Kontaktperson i Innovasjon Norge: Direktør Nils Roald på telefon 22 00 28 27 og mobil 906 29 954

Direktør Vigdis Harsvik ved Innovasjon Norges kontor i Trondheim på mobil 48 05 29 50