Europas beste tiltak for entreprenørskap og vekst

Har din region oppnådd gode resultater med prosjekter for økt entreprenørskap og oppstartsvilje? Har bedriftene fått hjelp til oppnå internasjonal suksess? Eller har dere investert i kunnskap, kompetanse og samfunnsansvar?

Innovasjon Norge inviterer norske prosjekter og tiltak til å delta i en nasjonal nomineringsrunde til den europeiske konkurransen European Enterprise Awards. En jury vil velge ut to norske finaleprosjekter blant de innkomne søknadene. Dere kan søke om å bli finaleprosjekt frem til 30. oktober 2009. De to norske tiltakene som går videre til den europeiske finalen inviteres til å delta på gallamiddag og prisutdeling i Madrid våren 2010. Her deles det ut priser til vinnere i fem kategorier, i tillegg til juryens ærespris til det aller beste tiltaket. Alle finaletiltakene vil også fremheves i media og på konkurransens nettsider for sin kreativitet og sine resultater. Viktige suksesskriterier for å nå opp i konkurransen er: Styrket kontakt mellom offentlig og privat sektor, originalitet i ide og gjennomføring, påviselig effekt for lokal/regional økonomi de siste to år samt en betydelig overføringsverdi til andre regioner. Aktuelle søkere er kommuner, fylkeskommuner, bydeler, offentlig-private partnerskap, næringslivsorganisasjoner og nasjonale programmer. Du kan søke i fem kategorier: - En bedre entreprenørskapskultur - Investeringer i kunnskap og kompetanse - Et bedre klima for næringslivet - Internasjonalisering for små bedrifter - Ansvarlig entreprenørskap Finn ut mer om muligheten: Innovasjon Norge avd. Europasaker Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Tel. 22 00 28 26 E-post: jover@innovasjonnorge.no Les alt om konkurransen: http://www.innovasjonnorge.no/awards